Hyresgästerna 2022

Hyresgästerna 2022

I Hyresgäst­föreningens undersökning Hyresgästerna 2022 lät vi Novus fråga 4100 svenskar om vad de tycker i en rad olika bostadsfrågor inför valet. Här kan du läsa vad de svarade.

Om undersökningen

Mellan den 11–20 februari 2022 lät Hyresgäst­föreningen analysföretaget Novus skicka ut webbenkäter till totalt 6700 människor i åldrarna 18–79 år, 4184 svar inkom (62,4% svarsfrekvens). Urvalet har dragits ur Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Resultaten är efterstratifierade efter kön, ålder, utbildning och vilket parti de röstade på i riksdagsvalet 2018.

Resultaten av undersökningen presenteras i rapporten Hyresgästerna 2022. Rapporten har sex delar och teman: väljaropinion, boendepreferenser, trygghet, bostadsbyggande, bostadspolitik och ekonomi. Ladda ned hela rapporten som PDF här 

Så röstar hyregästerna om det vore val idag

Del 1: Väljaropinion

I första delen med tema väljaropinion presenterar vi hur hyresgästerna och andra skulle rösta om det vore val idag och hur väljarna ser på partierna och bostadspolitik.

boendepreferenser - vad är viktigast för val av boende

Del 2: Så vill svenskarna bo

I andra delen med tema boendepreferenser och trivsel presenterar vi hur svenskarna vill bo och hur nöjda de är med sin bostad idag.

 

Trygghet i bostadsområdet, stapeldiagram

Del 3: Trygg eller otrygg

I tredje delen med tema trygghet i bostadsområdet presenterar vi hur svenskarna upplever tryggheten där de bor och vilka trygghetsåtgärder de föredrar.

väljarna vill att det byggs hyresrätter i första hand

Del 4: Bostadsbristens konsekvenser och lösningar 

I fjärde delen presenterar vi hur svenskarna påverkas av bostadsbristen och hur de ställer sig till några av de lösningar som förekommer i bostadsdebatten.  

Bör marknadshyror införas?

Del 5: Befolkningens bästa bostadspolitik 

I femte delen presenterar vi vilken bostadspolitik som allmänheten efterfrågar, med fokus på hyresdelen av bostadsmarknaden. 

separation

Del 6: Ekonomi och utsatthet

I den sjätte delen presenteras ekonomin och sociala förhållanden bland landets hyresgäster och bostadsägare. Vi undersöker även livssituationen bland utsatta hushåll – trångbodda, ekonomiskt stressade och hushåll med ohållbara boendekostnader.