Rekrytera medlemmar vid en aktivitet
Hyresgäst­föreningen

Lokal hyresgäst­förening

Ett bra och tryggt hem är något av det viktigaste som finns. Vill du vara med och påverka hur det fungerar där du bor? Kanske ordna gårdsfester, få till bättre belysning eller fixa rabatterna? Gå ihop med dina grannar och starta en lokal hyresgäst­förening.

Genom att bilda eller delta i en lokal hyresgäst­förening kan du representera dina grannar och jobba för att förbättra ert bostadsområde. Eftersom styrelsen i en lokal hyresgäst­förening blir vald av medlemmarna, har du dina grannars mandat att jobba för dem och att till exempel ta upp vissa saker med er hyresvärd.

För att få reda på vad dina grannar tycker, är det bra att ha en öppen kommunikation. Det kan man till exempel göra genom enkäter, bostadsmöten eller annat.

Genom en lokal hyresgäst­föreningen kan du både engagera och organisera hyresgästerna för att tillsammans förbättra ert bostadsområde och driva frågor som är viktiga för just er.

Välkommen hem till mig
Hyresgäst­föreningen

Så startar du en lokal hyresgäst­förening:

  • Kontakta oss så får du hjälp med en kallelse till medlemmarna i området. På uppstartsmötet bildas en tillfällig styrelse som har mandat att verka fram till årsmötet i februari månad. Är det nära februari väntar man till dess och kallar direkt till ett riktigt årsmöte.
  • Den tillfälliga styrelsen som ska bestå av minst tre personer (ordförande, kassör och sekreterare) får alla handlingar som de behöver från regionkontoret, till exempel lathundar och rapportblanketter.
  • Den tillfälliga styrelsens uppgifter är att förbereda årsmötet och arbeta för att få fram förslag på ledamöter och ersättare att ingå i styrelsen.
  • Det kan finnas pengar att tillgå från tidigare verksamhetsmedel från en nedlagd eller vilande förening, annars får den nya föreningen stöd från sin kommunala förening. De kan också hjälpa till att söka verksamhetsmedel för kommande år om den tillfälliga styrelsen bildas i tid.