Helena Frisk

Helena Frisk

Förbundsstyrelseledamot

– Det bästa med att vara förtroendevald i Hyresgäst­föreningen är att jag kan vara med och påverka i boendefrågor, som bland annat handlar om förhandlingssystemet och ombyggnad. Framtidsfrågorna är det stora för Hyresgäst­föreningen. För mig som förbundsstyrelseledamot är det viktigt att vara med och utveckla folkrörelsen – som har bäring på integration, representativitet och vår värdegrund.

Skicka e-post