Erik Elmgren

Erik Elmgren

Förbundschef, Riksförbundet

Mitt fokus som förbundschef är att Hyresgäst­föreningen ska bli en organisation, både internt och externt. Vi ska vara en tydlig röst i den politiska debatten, engagera medlemmar i Sveriges största folkrörelse och vara experter på frågor som gäller hyresrätten. Grunden till det arbetet görs av våra 900 kompetenta och professionella medarbetare runt om i landet. Med ökad samverkan och tydligt ledarskap ska vi tillsammans arbeta mot målet att organisera minst 50% av alla Sveriges hyresgäster och att var 22 000 aktiva medlemmar och förtroendevalda år 2027.

Skicka e-post