Människor umgås på allmännytta vid hyreshus
Robert Bye, Unsplash

Bakgrund till framtidsprogrammet

Efter förbundsstämman 2014 beslutade förbundsstyrelsen om ett stort framtidsarbete för Hyresgäst­föreningen i syfte att betyda mer för fler – mer för dagens och morgondagens hyresgäster, mer för våra medlemmar och mer för samhällets utveckling. Ett arbete som påminner oss om och förtydligar berättelsen om Hyresgäst­föreningen – vilka vi är, varför vi finns till och vår vision om framtiden.

Ur det skapades Framtidsbyrån som har lett en omfattande process med stort medskapande genom arbetsgrupper där förtroendevalda och anställda från hela landet deltagit, en dialogprocess med förtroendevalda och anställda och inte minst kontakter och samtal med hyresgäster, medlemmar och allmänhet. Framtidsbyrån har genomfört undersökningar och pratat med forskare och gräsrotsstrateger (en grupp hyresgäster och medlemmar) som bidragit med flera perspektiv.

Allt detta arbete har gett ett omfattande och gediget material om en ny inriktning för Hyresgäst­föreningen. Innan förbundsstämman har förslagen förankrats i organisationen på många olika sätt, bland annat genom att regioner och verksamhetsråd har tyckt till.

Precis som många tidigare modiga ledare i Hyresgäst­föreningens historia står vi nu inför viktiga beslut för att på bästa sätt ta oss in i framtiden som en stark och drivande rörelse full av människor som samlas kring en gemensam idé. Vi behöver enas om vilket samhälle vi vill ha, vilken roll Hyresgäst­föreningen ska spela, och vilken sorts organisation som har bäst förutsättningar för att kunna göra det verkligt.