Framtidsprogrammet- Hyresgäst­föreningens agenda för framtiden

Inte på ett halvt århundrade har Hyresgäst­föreningen haft en viktigare roll! Utmaningarna är stora och krävande. Men för vår egen och våra barn och barnbarns skull krävs att vi visar mod och förmåga att tänka nytt. Att vi tillsammans bidrar till att vända en situation där bostadskris har övergått till något som allt fler beskriver som en bostadskatastrof.

I framtidsprogrammet tar vi ut kursen mot en tydlig värdegrund och en rad förslag på hur vi ska utveckla vår förening. Vi vill att Hyresgäst­föreningen ska bli mer närvarande, öppnare och en ännu starkare folkrörelse men också etablera Hyresgäst­föreningen som en bredare och mer betydelsefull samhällsaktör. På ett trovärdigt sätt ska vi visa hur Sverige kan få fart på byggandet och hur hundratusentals hyresrätter kan renoveras till en rimlig kostnad. Vi ska förklara varför hyresrätten måste få samma förutsättningar som andra boendeformer för att kunna skapa ett tryggt, modernt och inkluderande samhälle. En kraft där vi tillsammans bygger morgondagens folkhem med hem för alla.

Under årtionden har vi envist och principfast kritiserat en utveckling där hyresrätterna har blivit allt färre och dyrare. Där människors hem gradvis har förvandlats från en grundsten i välfärdsbygget, till en handelsvara.

Numera handlar bristen på bostäder inte enbart om individens rätt till ett tryggt hem. Det rör förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen och därmed grunden för vår framtida välfärd. Om att säkra ett samhälle där det är möjligt att flytta till studier och arbete och att få plats med barnen. Kort sagt om valet mellan en dynamisk samhällsutveckling och stagnation.

Som medlemmar och aktiva i Hyresgäst­föreningen har vi idag en unik möjlighet att vara med och lösa vår tids kanske svåraste och viktigaste utmaningar. Att vända utvecklingen.

Vi är en förening med ett uppdrag som är helt rätt i tiden. Vi är många aktiva medlemmar, förtroendevalda och anställda som verkligen bryr oss – eldsjälar. Med över en halv miljon medlemmar över hela landet är vi en förening med kraft. Men för att vara en del av lösningen till dagens stora utmaningar måste vi tydligare in i matchen. Vi måste erövra rollen som innovatör och nytänkare. Vi måste tydligt stå på hyresgästernas sida, men även vara en konstruktiv partner till de goda hyresvärdarna och till de nytänkande byggarna. En spännande samtalspartner till politikerna och alla andra goda krafter i vår omvärld.

Tillsammans kan vi vara den kraft i samhället som framtida generationer kommer att tacka för att bostadskrisen slutligen löstes.
Vi hoppas att du vill vara med!