Hållbar stadsplanering
Kaminsky Arkitektur
Hållbar stadsplanering

Hyresgästföreningens arbete för hållbara städer

Hyresgästföreningen arbetar på flera sätt med hållbar stadsutveckling, som främjar samhällen som är trivsamma, attraktiva och trygga för människor att bo i.

Hyresgästföreningens initiativ för ett hållbart boende:

  • Projekt som inspirerar till ett hållbart stadsbyggande
  • Åtgärder som skapar levande, trygga och barnvänliga stadsdelar
  • Trygghetsskapande initiativ som får människor att bo tryggt
  • Möten som ökar medborgares inflytande i samhället

Vi skapar hållbara bostadsområden

Hyresgästföreningen arbetar med långsiktigt hållbar stadsutveckling bland annat genom vår hållbarhetsmodell, kallad LITA. LITA står för ett levande, inkluderande, tryggt och attraktivt.

Hyresgästföreningens LITA-modell har väckt intresse, externt. Modellen finns med som en viktig del i samband med flera markanvisningar, där Hyresgästföreningen samverkar med arkitekter, byggbolag och kommuner. Ett exempel på det är ett stadsutvecklingsprojekt i Bjuv.

Hållbara samhällen enligt LITA-modellen:

  • Det ska vara tryggt att bo, levande stadsdelar med stor variation
  • Byggnadens utformning och utseende, estetisk tilltalande arkitektur
  • Vägen till och från hemmet ska vara tryggt
  • Det ska finnas närhet till grönska och vatten
  • Att det finns platser för möten och rekreation

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies