Hållbar stadsplanering
Kaminsky Arkitektur
Hållbar stadsplanering

Hyresgäst­föreningens arbete för hållbara städer

Hyresgäst­föreningen arbetar på flera sätt med hållbar stadsutveckling, som främjar samhällen som är trivsamma, attraktiva och trygga för människor att bo i.

Hyresgäst­föreningens initiativ för ett hållbart boende:

  • Projekt som inspirerar till ett hållbart stadsbyggande
  • Åtgärder som skapar levande, trygga och barnvänliga stadsdelar
  • Trygghetsskapande initiativ som får människor att bo tryggt
  • Möten som ökar medborgares inflytande i samhället

Vi skapar hållbara bostadsområden

Hyresgäst­föreningen arbetar med långsiktigt hållbar stadsutveckling bland annat genom vår hållbarhetsmodell, kallad LITA. LITA står för ett levande, inkluderande, tryggt och attraktivt.

Hyresgäst­föreningens LITA-modell har väckt intresse, externt. Modellen finns med som en viktig del i samband med flera markanvisningar, där Hyresgäst­föreningen samverkar med arkitekter, byggbolag och kommuner. Ett exempel på det är ett stadsutvecklingsprojekt i Bjuv.

Hållbara samhällen enligt LITA-modellen:

  • Det ska vara tryggt att bo, levande stadsdelar med stor variation
  • Byggnadens utformning och utseende, estetisk tilltalande arkitektur
  • Vägen till och från hemmet ska vara tryggt
  • Det ska finnas närhet till grönska och vatten
  • Att det finns platser för möten och rekreation

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies