Bostadspolitik

Alla ska ha rätt till ett bra hem. I Sverige bor cirka tre miljoner människor i hyresrätt, det är för dem och för framtidens hyresgäster vi arbetar bostadspolitiskt. Hyresgästföreningen är en remissinstans, vi påverkar beslutsfattare och bildar opinion för hyresgästernas rättigheter och boendekvalitet. En av våra hjärtefrågor är att hyresrätten ska behandlas likvärdigt med villa och bostadsrätt i lagar och regelsystem, exempelvis i skattefrågor.

Påverka hyresvärden

De flesta hyresvärdar tar hand om sina hyreshus och vill förbättra boendet för sina hyresgäster. Men ibland kan hyresgästerna och hyresvärden ha olika åsikter om exempelvis bostadsområdet. Som hyresgäst kan du vara med och påverka där du bor. Börja med att prata ihop dig med dina grannar, ta fram bra argument och pröva nya vägar för att få med hyresvärden på ert förslag. Ett nej från hyresvärden behöver inte vara det sista ordet. Du kan göra skillnad.

Påverka politiker

Det är politiska beslut som måste fram för att påverka bostadspolitiken. Vi arbetar hårt för att få en bostadspolitik som ger alla människor rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. Vi har flera konkreta förslag på hur vi ska nå dit. Du kan vara med och göra skillnad. Tillsammans kan vi sätta tryck på politiker och makthavare och uppmärksamma andra på hur viktig bostadsfrågan är. Ju fler som får upp ögonen för bostadskrisen, desto mer angeläget blir det för politikerna att sätta fart på byggandet av nya bostäder. Här får du tips på hur du kan påverka i bostadsfrågan.

Hör av dig till oss!

Har du idéer och vill påverka i ditt bostadsområde eller i bostadsfrågorna i stort? Vi ger dig stöd och råd. Ta kontakt med oss så berättar vi hur du kan göra

Se vad andra hyresgäster redan har förbättrat tillsammans

Se goda exempel och inspirerande berättelser här. Kanske får du nya idéer om hur du kan engagera dig och göra skillnad.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.