glada personer har möte

Vår bostadspolitik A-Ö

Här kan du läsa vad Hyresgäst­föreningen tycker i bostadspolitiska frågor. Bostadspolitikens A-Ö fastställs demokratiskt av Hyresgäst­föreningens högsta beslutande organ förbundsstämman, som hålls vartannat år.

Varför är bostadspolitik viktigt?

Bostadspolitik kan man säga är alla politiska beslut och idéer som påverkar vårt boende och vår bostadsförsörjning, exempelvis hur mycket som ska byggas, vart det ska byggas och för vem? Mycket av detta klarar marknaden av själv men långt ifrån allt. Bostadspolitiken är viktig för att säkerställa allas rätt till bostad, som är en grundläggande rättighet som finns inskriven i både FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och Sveriges grundlag. Bostadsbrist, hemslöshet och trångboddhet är alla tecken en bostadpolitik som inte fungerar. Därför har vi tagit fram en rad förslag, från A till Ö helt enkelt.

Du kan påverka vad vi tycker

Hyresgästför­eningen är en demokratisk organisation. Allt vi tycker och gör beslutas av medlemmarna. Vad som ska stå i bostadspolitikens A-Ö beslutas på vår förbundstämma som hålls vartannat år. Är du medlem och har en fråga som du tycker Hyregästföreningen ska driva är du välkommern att skicka in en motion. Nästa förbundstämma hålls 2025 i Malmö.