Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Bild på tegelvägg
Pixabay

Bygg mer för fler

Det behövs fler hyresrätter

Från Peter:

Hyresgästföreningen ska aktivt verka för att hyresrätten ska vara en upplåtelseform som är fri från alltför hårda ekonomiska krav för att få ett hyreskontrakt. Hyresgästföreningen tar avstånd från segregerat boende.

Genom att bidra med konkreta förslag och vara pådrivande i arbetet med samhällsbyggnad, stadsplanering och plan- och byggprocesser kan vi få igenom bra beslut för dagens och morgondagens hyresgäster.

Från befintlig webb:

Hyresgästföreningen vill att:

  • Staten ska dela den ekonomiska risken som ett bostadsbyggande innebär med hushåll och företag.
  • Statliga topplån kan ersätta stora delar av det egna kapital som bostadsbolag behöver för att få banklån för att bygga hyresrätter idag.
  • Kommuner med bostadsbrist ska ge allmännyttiga bostadsbolag ett stående uppdrag att hålla en jämn byggtakt.
  • Kommunen ska ordna med byggbar mark.