Bild på tegelvägg
Pixabay

Bygg mer för fler

Det behövs fler hyresrätter

 

Hyresgäst­föreningen ska aktivt verka för att hyresrätten ska vara en upplåtelseform som är fri från alltför hårda ekonomiska krav för att få ett hyreskontrakt. Hyresgäst­föreningen tar avstånd från segregerat boende.

Genom att bidra med konkreta förslag och vara pådrivande i arbetet med samhällsbyggnad, stadsplanering och plan- och byggprocesser kan vi få igenom bra beslut för dagens och morgondagens hyresgäster.

Hyresgäst­föreningen vill att:

  • Staten ska dela den ekonomiska risken som ett bostadsbyggande innebär med hushåll och företag.
  • Förmånliga bygglån kan ersätta stora delar av det egna kapital som bostadsbolag behöver för att få banklån för att bygga hyresrätter idag.
  • Kommuner med bostadsbrist ska ge allmännyttiga bostadsbolag ett stående uppdrag att hålla en jämn byggtakt.
  • Kommunen ska ordna med byggbar mark.