Bilden visar en gul husfasad
Devon Owens/Unsplash

Allmännyttan behöver utvecklas – inte avvecklas

Allmännyttiga bostadsbolag är det viktigaste verktyget för en socialt hållbar bostadspolitik. Ändå har allmännyttan avvecklats på flera håll i landet. Vi på Hyresgäst­föreningen har konkreta förslag på hur vi kan vända utvecklingen.

Utveckling - inte avveckling

Hyresgäst­föreningen ska verka för att lagstiftningen skärps, bättre ägardirektiv till allmännyttan och utveckla det lokala påverkansarbetet för att begränsa värdeöverföringar, borgensavgifter och andra sätt att plocka pengar ur bolagen.

För att minska bostadsbristen måste kommunerna planera markanvändningen långsiktigt och frigöra mark för byggnation. I planeringen måste de uppmuntra nya och mindre aktörer att etablera sig. De måste också hitta nya metoder så att det finns bostäder med hyror som alla har råd med, till exempel genom att i markanvisningstävlingar uppställa villkor om en högsta hyra.

Det är nödvändigt att de allmännyttiga bostadsföretagen har en stor andel av bostadsbeståndet i alla kommuner och i varje del av kommunen, att de verkligen är ett bostadspolitiskt verktyg, samt att lägenheterna är av varierande utformning och storlek. Alla landets kommuner behöver ha ett allmännyttigt bostadsföretag.

Kommunerna har en viktig uppgift: att se till att alla människor har någonstans att bo. För att lyckas med den uppgiften har kommunerna de allmännyttiga bostadsbolagen och den kommunala marken. Enligt lagen ska de allmännyttiga bostadsbolagen se till att det finns bostäder för alla grupper i samhället. I uppdraget ingår att både bygga och förvalta hyresrätter, och att ge hyresgästerna möjlighet till inflytande i både boendet och bolaget.

Motsatsen till modellen med allmännyttiga bostadsbolag är särskilda bostäder för ekonomiskt svaga och socialt utsatta människor, så kallad social housing. I länder där man har social housing brukar den övriga hyresmarknaden ha marknadshyror, där den hyresgäst som har möjlighet att betala mest för lägenheten har förtur. Det leder till en segregerad bostadsmarknad.

Låt vinsterna stanna i bostadsbolagen

De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen är en viktig förutsättning för att förverkliga en socialt hållbar bostadspolitik. Men trots bostadsbrist har kommuner på många håll avvecklat sin egen allmännytta. Kommunerna som ägare har haft stora avkastningskrav på sina egna bostadsbolag. Vinsterna har gått in i kommunkassan och använts i andra kommunala verksamheter istället för att gå till underhåll, nödvändig upprustning och nyproduktion av hyresrätter med rimliga hyror. Det vill vi på Hyresgäst­föreningen ändra på.

Hyresgäst­föreningen föreslår att:

  • Alla kommuner ska ha allmännyttiga bostadsbolag.
  • De allmännyttiga bolagen ska agera långsiktigt och bygga de hyreslägenheter som det finns behov av. Inte minst de bostäder som andra aktörer avstår från att bygga.
  • De kommunala bostadsbolagens eventuella vinster ska stanna i bolaget och användas för underhåll och investeringar.