Turkost mönster
Ilze Lucero/Unsplash

Bekämpa segregationen

I bostadsområden där det finns många hyresrätter är mångfalden som störst.

Hyresgäst­föreningen verkar för en generell bostadspolitik. En medveten stadsplanering för blandat byggande, stark allmännytta och lägre nybyggnads- och ombyggnadshyror möjliggör både tillväxt och välfärd. Hyresgäst­föreningen måste också skapa medvetenhet om segregationsprocessen och utgöra en röst i samhället för att minska de ekonomiska klyftorna.

Mångfalden är högre i områden som domineras av flerfamiljshus och allra högst är mångfalden i områden som domineras av hyresrätter. Hyresrätten fungerar alltså som en katalysator för integration – det är här människor blandas i stället för att delas upp. Här kan du läsa mer om vårt arbete mot segregation och här kan du få tips om hur du engagerar dig på olika sätt.