Marie L DSC1169
Filippa Ländin

Stor potential för partierna att växa bland hyresgästerna enligt ny rapport

Vad tycker väljarna om politikernas (o)förmåga att lösa problemen på bostadsmarknaden? I Hyresgästföreningens stora undersökning Hyresgästerna 2022 frågade Novus drygt 4 100 svenskar om deras syn på bland annat bostadspolitiken. Undersökningen visar att svenskarna saknar förtroende för att politikerna ska lyckas lösa bostadskrisen. Men samtidigt visar undersökningen att partierna har röster att vinna på att satsa på bostadspolitiken.

– Den stora bostadsbristen har inte uppstått över en natt, den vi dragits med i 30 år. Här kan inga politiker skylla ifrån sig. Vår rapport talar sitt tydliga språk: bostadsfrågan är högt prioriterad bland väljarna men väljarna tycker inte politikerna gör tillräckligt för att lösa problemen vi har, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Nu måste politikerna börja gå i takt med väljarna och lyssna. Två miljoner hyresgäster ska rösta i höst. Det finns väljarstöd att hämta för partier som vågar komma med politik som tar tag i bostadsbristen på riktigt, säger Marie Linder.

Enligt Hyresgästföreningens stora undersökning Hyresgästerna 2022 tycker endast elva procent av väljarna tycker att politikerna tar bostadsbristen på tillräckligt stort allvar. Hela 60 procent tycker inte att politikerna gör det. 35 procent anger att bostadsfrågan är viktig för deras val av parti. Partiet ”Vet ej” får 51 procent av rösterna när väljarna ska ange vilket parti som har bäst bostadspolitik. 

– Enligt Boverket så behöver Sverige drygt 600 000 nya bostäder de kommande tio åren. Men väljarna tror inte att något parti har en politik som faktiskt löser bristen. En helt rimlig kritik när en tittar på de politiska reformer som gjorts de senaste 30 åren och utfallet av dem. Partiernas bostadspolitiska förslag är ofta slag i luften och vittnar snarare om politikens ovilja att förändra förutsättningarna på riktigt. Partierna måste verkligen börja ta den här frågan på allvar, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och författare av Hyresgästerna 2022.

Ur rapporten:
Socialdemokraterna:
53 procent av S väljare tycker att staten borde pressa kommunerna att planera för fler bostäder. 500 000 hyresgäster kan tänka sig att rösta på S, men skulle inte göra det idag.   

Moderaterna: 640 000 hyresgäster anger att de kan tänka sig att rösta på M i höst. M:s potentiella väljare vill att det ska byggas mer, främst hyresrätter. Av dem tycker 46 procent att staten borde pressa kommunerna att planera mera.

Sverigedemokraterna: Bland SD:s potentiella väljare anger så mycket som 93 procent att allmännyttan ska vara till för alla. Det förutsätter politik som stoppar utförsäljningar och ombildningar. 

Centern: 71 procent bland C:s potentiella väljare säger nej till marknadshyror. 60 procent tycker att det är så pass viktigt att det byggs så att de skulle acceptera att värdet på deras egna bostäder faller något.

Vänsterpartiet: 375 000 fler hyresgäster skulle kunna tänka sig att rösta på V. En väg dit är att lyfta fram bostadspolitiken då 54 procent av deras potentiella väljare anger att frågan är viktig vid val av parti. 

Kristdemokraterna: 400 000 hyresgäster kan tänka sig att rösta på KD. Och deras potentiella väljare vill att det ska byggas mer, framförallt hyresrätter. 

Miljöpartiet: MP:s potentiella väljare är de mest byggpositiva bland partierna. Till exempel anger 55 procent av dem att samhället bör satsa mer på att bygga upp nya stadsdelar och 43 procent anger bostadspolitiken som viktig vid val av parti.

Liberalerna: L har störst chans att dubbla er röstandel bland landets hyresgäster. En procent skulle rösta på L idag. Men åtta procent kan tänka sig att göra det. Förslag för fler hyresrätter och begrava marknadshyran är modellen för att nå hyresgästerna. 

Om Hyresgästerna 2022:
Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor. Läs mer om undersökningen här.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se