glad kille i kavaj

Upprustning av lägenhet - Vilket inflytande har jag som hyresgäst?

Hyresgästerna har rätt att säga till om en del när hyresvärden vill bygga om lägenheterna. Här går vi genom vad du och dina grannar kan påverka.

Får hyresvärden renovera utan hyresgästens tillåtelse? 

Om en hyresvärd ska få göra en upprustning (kallas även för ombyggnad) krävs att hyresgästerna godkänner åtgärderna. Om du inte vill godkänna åtgärderna i din lägenhet kan hyresvärden ansöka om tillstånd i hyresnämnden. För gemensamma utrymmen behövs att minst hälften av hyresgästerna lämnat sitt godkännande.

Ditt inflytande vid renovering

De åtgärder du har inflytande över kan delas in i två grupper:
1. Standardhöjande åtgärder som ökar lägenhetens bruksvärde. Ett ökat bruksvärde har betydelse när man ska bestämma hyran.

2. Åtgärder som innebär att din lägenhet förändras väsentligt. Det kan vara delning och/eller sammanslagning av lägenheter eller flyttning av väggar som påverkar planlösningen. Det behöver alltså inte vara fråga om standardhöjande åtgärder.

Det här har du inte inflytande över

Om lägenhetens standard inte når upp till det som brukar kallas lägsta godtagbara standard får hyresvärden göra åtgärder utan hyresgästens godkännande. Med lägsta godtagbara standard menas att en bostad är utrustad med installationer för matlagning, har kontinuerlig uppvärmning, vatten, avlopp och hygienutrymme.

Hyresvärden får även underhålla lägenheten utan hyresgästens medgivande. Det kan till exempel innebära att måla, tapetsera, byta golvbeläggning, slipa parkett eller byta ett gammalt kylskåp mot ett nytt. Vill hyrevärden göra ett stambyte behövs inget godkännande från dig som hyresgäst, så länge stambytet inte innebär högre standard i lägenheten eller höjd hyra.

När hyresvärden måste ha ditt godkännande 

Om det finns planer på att din lägenhet ska byggas om kommer hyresvärden att skicka ett så kallat godkännandeavtal till dig. Du kan får det som ett rekommenderat brev på posten eller direkt på ett informationsmöte. Skriv inte på förrän hyresvärden gett dig tydliga svar på alla din frågor. Du är inte tvungen att godkänna alla föreslagna åtgärder.

Hyresvärden kan skicka ärendet vidare

Om du inte skriver på godkännandeavtalet måste hyresvärden vänta två månader innan hyresvärden kan skicka ärendet vidare till hyresnämnden, som är myndigheten som beslutar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden beslutar ofta att hyresvärden får göra sin upprustning ändå.

Du riskerar inget om du inte skriver på

Det finns inga risker med att inte ge sitt godkännande till alla föreslagna åtgärder. Det kostar dig ingenting om hyresvärden går till hyresnämnden och du kan inte heller förlora kontraktet till din lägenhet på grund av det. Det kan vara bra att kontakta Hyresgäst­föreningen innan, så du får information om vad som händer i hyresnämnden och vad du ska tänka på.

Prata med dina grannar

Hur ser dina grannar på hyresvärdens planer? Ju fler hyresgäster som engagerar sig desto större möjlighet har ni att påverka upprustningen.

Förbud mot att utföra otillåtna åtgärder

Hyresvärden måste ha tillstånd för det planerade arbetet. Om hyresvärden påbörjar åtgärder som kräver tillstånd, utan hyresgästernas eller hyresnämndens godkännanden, kan hyresgästerna vända sig till hyresnämnden och begära ett förbud mot att de utförs. Det kan resultera i att hyresnämnden förbjuder hyresvärden att utföra åtgärden.

Ingen hyreshöjning för ej godkända åtgärder

Om hyresvärden trots allt bygger om utan hyresgästens godkännande eller tillstånd av hyresnämnden, ska det inte vägas in vid prövning av hyran. Ett undantag är om det gått mer än fem år sedan arbetna utfördes. Eller om lägenheten upplåtits till en annan hyresgäst än den som skulle ha godkänt åtgärden.

Vad kan Hyresgäst­föreningen hjälpa till med?

När värden vill genomföra en upprustning kan vi på Hyresgäst­föreningen stödja er på olika sätt. Våra förtroendevalda och tjänstemän är med i arbetet kring upprustningar. Vårt mål är att alla hyresgäster ska kunna bo kvar efter en ombyggnad.

För att vi ska kunna hjälpa dig och andra medlemmar är det viktigt att snabbt få reda på när en hyresvärd har planer på att genomföra en upprustning. Ta alltid kontakt med Hyresgäst­föreningen så snart planerna blir kända.

För att ingen ska behöva flytta gör vi följande:

  • vi ordnar informationsmöten
  • vi arbetar för att hyresvärden ska bilda samrådsgrupper ihop med boende
  • vi förhandlar om hyran efter upprustningen
  • vi kan ge råd och i vissa fall företräda enskilda hyresgäster i hyresnämnden
  • vi arbetar med opinionsbildning och försöker påverka politiker i både kommun och i riksdagen.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.