Par signerar kontrakt och besiktningsprotokoll
Anastasia-Shuraeva, Pexels

Lägenhetsbesiktning – hur går det till?

Här går vi genom vad du ska tänka på i samband med en lägenhetsbesiktning om du vill minimera risken för framtida tvister med din hyresvärd. Råden är speciellt viktiga för dig som ska flytta in i en ny lägenhet.

Oftast görs en besiktning

Normalt besiktas lägenheten när en hyresgäst flyttar och ett protokoll upprättas där eventuella skador antecknas. Som inflyttande hyresgäst är det klokt att be om en kopia av protokollet och jämföra det med lägenhetens skick.

Jämför protokollet med vad du upptäcker

När du flyttar in i din nya lägenhet - jämför besiktningsprotokollet med din lägenhet. Upptäcker du skador som inte står med i protokollet? Skriv upp dem och lämna uppgifterna till din värd. 

Samla gärna underlag

Fotografera eller filma lägenheten innan du flyttar in. Då blir det tydligt hur lägenheten såg ut när du flyttade in och eventuella skador blir dokumenterade. Även om bevisbördan inte ligger på dig så är det skönt att kunna visa att skadorna redan fanns där när du flyttade in. 

Besikta tillsammans vid byten

De flesta hyresvärdar brukar besikta sina lägenheter vid byten. Om det inte har gjorts kan du be att ni besiktar lägenheten tillsammans och ser till att skadorna blir noterade. 
 
Värden har ingen skyldighet att besikta lägenheten men många gör det ändå för att slippa få problem själva. 
 
När den nya hyresgästen flyttar igen kan det finnas skador i lägenheten som inte räknas som normalt slitage. Då är det upp till värden att bevisa när skadorna har uppkommit. Om värden vill ha ersättning - och det inte finns något besiktningsprotokoll - så blir det svårt för hen att bevisa att hyresgästen har orsakat skadorna. Därför brukar många värdar besikta vid byten. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.