Man_funderar_penna_bord

Lägenhetsbesiktning – hur går det till?

Här går vi genom vad du ska tänka på i samband med en lägenhetsbesiktning om du vill minimera risken för framtida tvister med din hyresvärd. Råden är speciellt viktiga för dig som ska flytta in i en ny lägenhet.

Vad innebär en besiktning?

Lägenhetsbesiktning är en översyn av lägenheten som hyresvärden gör när du flyttar ut. Syftet är att dokumentera slitage och se vad som behöver repareras innan nästa hyresgäst flyttar in. Besiktning är inte obligatoriskt men rekommenderat eftersom minskar risken för tvister om vem som orsakat eventuella skador på lägenheten. 

Besiktning av lägenhet vid inflytt

Innan du flyttar in kan det vara bra att fotografera eller filma lägenheten. Då blir det tydligt hur lägenheten såg ut när du flyttade in och eventuella skador blir dokumenterade. Även om bevisbördan inte ligger på dig så är det skönt att kunna visa att skadorna redan fanns där när du flyttade in. Görs en gemensam besiktning av lägenhet vid flytt blir det ännu tydligare men det finns ingen skyldighet för hyresvärden att göra en slutbesiktning av lägenheten.

Besiktningsprotokoll hyresrätt

Normalt besiktas lägenheten när en hyresgäst flyttar och ett protokoll upprättas där eventuella skador antecknas. Det är hyresvärden som bör besiktiga lägenheten. Som inflyttande hyresgäst är det klokt att be om en kopia av protokollet och jämföra det med lägenhetens skick.

Jämför besiktningsprotokollet med vad du upptäcker

När du flyttar in i din nya lägenhet - jämför besiktningsprotokollet med din lägenhet. Upptäcker du skador som inte står med i protokollet? Skriv upp dem och lämna uppgifterna till din värd. 

Besikta tillsammans vid byten

De flesta hyresvärdar brukar besikta sina lägenheter vid byten. Om det inte har gjorts kan du be att ni besiktar lägenheten tillsammans och ser till att skadorna blir noterade. 
 
Värden har ingen skyldighet att besikta lägenheten men många gör ändå en flyttbesiktning för att slippa få problem själva. 
 
När den nya hyresgästen flyttar igen kan det finnas skador i lägenheten som inte räknas som normalt slitage. Då är det upp till värden att bevisa när skadorna har uppkommit. Om värden vill ha ersättning - och det inte finns något besiktningsprotokoll - så blir det svårt för hen att bevisa att hyresgästen har orsakat skadorna. Därför brukar många värdar besikta vid byten. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du ska byta lägenhet

Hur lång tid tar en lägenhetsbesiktning?

Om hyresvärden gör en besiktning kan de vara olika noggranna och gå genom olika saker. Hur lång tid tar en besiktning av lägenhet då? Ja det beror helt på hur stor bostaden är och hur många punkter hyresvärden vill gå genom. Ofta rör det sig om under en timme. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies