Par flyttar blomma och låda
Blue Bird Pexels

Vilka krav har värden rätt att ställa när jag flyttar?

Det är bra för dig att känna till de krav en hyresvärd har rätt att ställa när du ska flytta. Dels för att slippa bli överraskad av krav i sista minuten, dels för att du inte ska behöva ta hand om sådant som hyresvärden egentligen är ansvarig för.

Du har en vårdnadsplikt över lägenheten

Som hyresgäst ska du vårda lägenheten under tiden du hyr den. Detta innebär i korthet att du ska vara rädd om lägenheten och hålla rent. Det gäller inte bara själva lägenheten utan även andra utrymmen som hör till lägenheten, till exempel källarförråd och balkong. Som hyresgäst har du vanligtvis ingen skyldighet att underhålla lägenheten. Det ansvaret ligger på hyresvärden. 

Du är ansvarig för skador som du vållat i lägenheten

Om du som hyresgäst vållar någon skada i lägenheten så blir du skyldig att ersätta skadan. Ersättningen kan handla om kostnader för reparation och även så kallade följdskador. Ett sådant skadestånd kan dock jämkas. 

Om du till exempel blir skadeståndsskyldig för ett trasigt kylskåp som snart skulle ha bytts ut på grund av ålder (vanligt underhåll), ska du naturligtvis bara ersätta det gamla kylskåpets värde. Du kan även bli ansvarig för skador som andra i familjen, gäster eller hantverkare du anlitat har orsakat. Däremot blir du inte skadeståndsansvarig för rena olyckshändelser. 

Normalt slitage och egna renoveringar 

Det är ofrånkomligt att en lägenhet slits när man bor i den. Man talar om normalt slitage, och skador som uppstår genom normalt slitage behöver hyresgästen inte ersätta. Du har också rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera för att sätta din personliga prägel på lägenheten. Du behöver varken ha hyresvärdens tillstånd eller ens meddela värden för att göra detta. Men det måste vara fackmannamässigt utfört. Är det inte det kan du bli ersättningsskyldig. Om du har valt en extrem färgsättning jämfört med vad som räknas som normal smak kan lägenhetens så kallade bruksvärde försämras och du kan bli skadeståndsansvarig. 

Hyresvärden måste bevisa att du orsakat skadorna 

Om hyresvärden påstår att du som hyresgäst vållat någon skada måste värden också kunna bevisa det. Genom att besiktiga lägenheten och skriva ett besiktningsprotokoll vid in- och avflyttning kan hyresvärden visa att en skada som inte funnits när hyresgästen flyttade in fanns vid avflyttningen. Därför är det viktigt att du när du flyttar in begär en kopia av protokollet över besiktningen som gjordes innan du flyttade in. Stämmer inte protokollet med verkligheten ska du genast anmäla detta till hyresvärden, helst skriftligt. Kom ihåg att spara en egen kopia av anmälan. 

Dokumentera lägenhetens skick när du flyttar 

När du flyttar kan det också vara klokt att dokumentera lägenhetens skick när du lämnar den. Det kan göras till exempel genom fotografier eller videofilmning. Då har du större chans att motbevisa ett eventuellt påstående från hyresvärden om att du vållat en skada eller att lägenheten inte är städad ordentligt. 

Har värden rätt att gå in i lägenheten för att måla om och tapetsera innan jag flyttar? 

Den sista månaden av din uppsägningstid måste värden ha ditt tillstånd för att få måla och tapetsera i lägenheten. Du ska inte behöva stå ut med renoveringar precis innan din flytt. Därför behöver du inte låta värden renovera just då. 

Anmäl din flytt till Skatteverket

Det är viktigt att din folkbokföringsadress är rätt eftersom det påverkar bland annat rätten till bidrag, var man ska betala skatt och rösta.  

När du flyttar behöver du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post kan du beställa det hos Svensk Adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du behöver se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.