parkeringsplats

Hyra parkeringsplats - Vad gäller för parkering i hyresrätt?

Är du trött på att cirkulera runt och leta parkeringsplats? Du vet väl att du som hyresgäst ofta kan hyra en parkeringsplats i anslutning till din bostad? Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller när du hyr en parkeringsplats.

Vilka regler gäller när jag hyr parkeringsplats?

Reglerna kan se lite olika ut beroende på hur ditt kontrakt ser ut. Antingen har du som hyresgäst tecknat ett särskilt avtal för parkeringsplatsen eller så ingår parkeringsplatsen i ditt bostadsavtal. Det vanligaste är att ett särskilt avtal skrivs för parkeringsplats, vid sidan om hyresavtalet för bostaden. Avtalet ska bland annat ange hyran för parkeringsplatsen. Om hyresvärden vill höja hyran för parkeringsplatsen och ni inte kommer överens, kommer troligtvis hyresvärden säga upp avtalet. Du blir då tvungen att lämna parkeringsplatsen.

När parkeringsplatsen ingår i bostadsavtalet

Ibland ingår en parkeringsplats när du hyr en bostadslägenhet, det framgår i så fall av hyreskontraktet för din bostad. Om parkeringsplatsen ingår har hänsyn tagits till detta när hyran för bostadslägenhetens bestämts. Skulle hyresvärden vilja höja hyran för parkeringen tas det upp i hyres­förhandlingarna.

Har jag rätt att kräva parkeringsplats?

Nej, du kan inte kräva tillgång till en parkeringsplats när du hyr en bostad. Däremot kan din hyresvärd ofta erbjuda parkeringsplatser att hyra. Det vanligaste är då att du får ställa dig i kö för att få en plats.

Hur säger jag upp min parkeringsplats?

Om du vill säga upp parkeringsplats eller garageplats ska du göra en skriftlig uppsägning, som delges hyresvärden. Det är bra om du och din hyresvärd avtalar en uppsägningstid för parkeringsplatsen som framgår av ditt hyreskontrakt. Om det inte finns någon avtalad uppsägningstid kan du vända dig till oss på Hyresgäst­föreningen för att få mer information.

Om du säger upp din lägenhet för att du ska flytta sägs även din parkeringsplats upp. Det gäller oavsett hur lång den avtalade uppsägningstiden för parkeringsplatsen är. Har du ett separat hyresavtal för parkeringsplatsen, och hyr från samma hyresvärd som du hyr din bostad från, finns det ofta en skrivelse i avtalet som säger att parkeringsplatsen sägs upp samtidigt som bostadshyresavtalet. Kontakta din hyresvärd för mer information, om du vill ha kvar parkeringsplatsen men säga upp bostaden.

Om parkeringsplatsen ingår i din hyresbostad har du ingen laglig rätt att säga upp enbart parkeringsplatsen om du vill bo kvar. Du kan kontakta hyresvärden och fråga, ibland går det bra. I vissa fall kan man även vända sig till hyresnämnden och begära att parkeringsplatsen inte ska ingå i avtalet. Fråga gärna Hyresgäst­föreningen om hjälp.

Hur stor ska en parkeringsplats vara i anslutning till min bostad?

Det finns inga särskilda bestämmelser kring hur stor en parkeringsplats ska vara, men en rekommenderad bredd är 2,3 till 2,5 meter.

Vem ansvarar för min förhyrda parkeringsplats?

Det är viktigt att din bil står parkerad på den plats som är avtalad annars finns det risk att du måste betala böter. Ett felparkerat fordon kan komma att flyttas på bilägarens bekostnad.

Om inget annat är avtalat är du även skyldig att sköta om parkeringsplatsen, exempelvis skotta snö och ta bort nedfallna löv. Däremot ansvarar hyresvärden för området som är i anslutning till parkeringsplatsen.

Bilen ska som regel vara i körbart skick.

Oftast finns en skrivelse i avtalet för parkeringsplatsen som säger att ”skrotbilar” och/eller avställda bilar inte får ställas på parkeringsplatsen. Det kan även finnas andra bestämmelser som reglerar vilken typ av fordon som får parkeras på platsen.

Mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen är du alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information.