En äldre kvinna får en kram av en ung kvinna

Hur gör jag mitt bostadsområde tryggare?

Det finns mycket du, din hyresvärd och dina grannar kan göra för att öka tryggheten i bostadsområdet. Följ våra rekommendationer i den här guiden så minimerar ni risken för brott och olyckor.

Tryggt och säkert bostadsområde

Många hyresgäster är nöjda med sin boendemiljö men ibland finns det saker som kan bli ännu bättre för att alla i bostadsområdet ska känna sig trygga och säkra. Du kan göra ditt område ännu tryggare. 

Inventera risker kring bostaden

Börja med att ta ett samlat grepp och gör en egen inventering. Innan du ringer till bostadsföretaget – gå runt i husen och bostadsområdet. Skriv ner allt som borde förbättras och sammanställ alla synpunkter. Här är några tips på saker du kan ta upp i din lista. 

Att känna igen sig skapar trygghet

En del av tryggheten handlar om att alla ska känna igen sig, och inte minst hitta i sitt eget område. 
Alla gatuadresser och trappuppgångar ska vara tydligt märkta med namn och nummer. Namn på alla som bor i huset ska finnas väl synligt och vara uppdaterat. 
Kontaktuppgifter till fastighetsvärden ska finnas i alla trappuppgångar. Ta inte för givet att alla hittar eller känner varandra.

Bra beslyning skapar trygghet

När hösten kommer så kan delar av bostadsområdet kännas väldigt mörka. Det finns enkla knep för att lösa detta.

  • God gatubelysning i hela området. Parkeringsplatsen ska vara särskilt upplyst.
  • Trimma stora buskar.
  • Undvik att plantera stora buskage intill husen.
  • Vid entréer, i trapphus, källarutrymmen och hissar - överallt ska det finnas bra lampor.
  • Tvättstugan likaså. Den bör även vara inredd i ljusa färger.
  • En cykelparkering ska vara synlig från lägenheterna.

Alla dörrar ska kunna låsas

Lägg lite extra tid på att kika på låsen när du gör din inventering. I princip ska alla dörrar i husen kunna låsas för att skapa en trygg boendemiljö. Alla gemensamma dörrar bör ha lås och helst även vara förstärkta med brytskydd. Dessutom bör alla lås vara godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF. 
 
Portarna bör vara låsta om kvällar och nätter. Även tomma utrymmen bör låsas, till exempel ett tomt förråd eller en källare. Alla lägenheter bör ha SSF-godkända lås (de flesta nybyggda lägenheterna har det). 

Grannsamverkan och nattvandring

Ett bra sätt att öka tryggheten ytterligare är att starta grannsamverkan eller nattvandra i området. Kontakta Polisen eller Hyresgäst­föreningen för att komma igång. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.