Sveriges Rikes lagbok
Hyresgäst­föreningen

Vad gör hyresnämnden?

Om du hamnar i en tvist med din hyresvärd, och ni inte själva kan lösa själva tvisten, kan frågan tas upp i hyresnämnden. Hyresnämnden påminner om en domstol där de prövar hyres- och boendefrågor. Är du medlem kan vi företräda dig i hyresnämnden.

Har du en tvist med din hyresvärd?

Är du medlem kan du få hyresjuridisk rådgivning av Hyresgäst­föreningens experter. Hamnar du i en tvist med hyrevärden kan vi företräda och stötta dig i hyresnämnden om det skulle behövas. 

Vad gör hyresnämnden?

Hyresnämnden har framförallt som uppgift att pröva hyres- och bostadsrättstvister i sina respektive regioner. Hyrenämnden  kan även medla och vara skiljenämnd i hyrestvister. Det finns åtta hyresnämnder i Sverige som varje år tar emot mellan 25 000 till 30 000 ärenden. 

Nämnden består av en ordförande som är jurist, och två intresseledamöter. En av ledamöterna har tidigare varit hyresgäst och den andra ledamoten har erfarenhet av att förvalta hyreshus. På så vis är båda parter representerade.

Det är gratis att ta upp sitt mål i Hyresnämnden. Dock får du själv betala för dina egna kostnader i samband med tvisten, oavsett om du vinner eller förlorar. Detta kan vara kostnader för ombud eller för förlorad arbetsförtjänst under tiden som du är med i förhandlingar.

Hur anmäler jag en hyresvärd till hyresnämnden?

Innan du anmäler en hyresvärd till hyresnämnden ska du först be hyresvärden att åtgärda problemet eller bristen. Är du medlem (innan bristen uppstod) och din hyresvärd inte åtgärdar bristen kan du kontakta Hyresgäst­föreningen för att få hjälp att prata med hyresvärden. Om inte hyresvärden lyssnar och åtgärdar bristen kan vi hjälpa dig med ansökan om åtgärdsföreläggande till hyresnämnden. Formulär för en sådan ansökan hittar du hos Sveriges Domstolar

Så skriver du en ansökan om åtgärdsföreläggande

  • Skriv vad det är för fel, brist eller missförhållande som du vill ska åtgärdas.
  • Skriv också på vilket sätt felet eller bristen orsakar dig problem.
  • Uppge vilka kontakter som du har haft med hyresvärden med anledning av bristerna.

Ansökan ska också innehålla ditt namn och kontaktuppgifter samt motpartens namn och kontaktuppgifter samt vilken adress, fastighet och lägenhet det gäller.

Vad händer efter en anmälan hyresnämnden?

När du eller din hyresvärd skickar in en anmälan till hyresnämnden granskas den och en kopia av ansökan skickas till motparten. Det ligger på ditt eget ansvar att skicka in all information som behövs för att Hyresnämnden ska kunna ta ett beslut då de inte gör några egna utredningar eller undersökningar. Hyresnämnden börjar sedan med att försöka få dig och din hyresvärd att förhandla och komma överens. Gör ni detta kallas det för att ni förlikas och Hyresnämnden kan stadfästa förlikningen så att den gäller som en dom.

Skulle du och hyresvärden däremot inte komma överens blir ni båda kallade till ett sammanträde inför Hyresnämnden. I kallelsen står det om du måste vara med själv eller kan skicka ett ombud såsom oss på Hyresgäst­föreningen. Sammanträdet börjar med att ordföranden inleder mötet och både du och din hyresvärd får berätta mer om fallet. Efter detta får eventuella vittnen svara på frågor och sedan kan Hyresnämnden ha en besiktning. Då åker du (eller ditt ombud), din hyresvärd och nämnden till din lägenhet där den besiktigas. Till sist får du och din motpart chansen att säga något avslutande och ordföranden avslutar sedan sammanträdet. Beslutet kan meddelas direkt efter mötet men det kan även meddelas senare.

Tvist i hyresnämnden

Det är några ärenden i hyresnämnden som är vanligare än andra. Här kommer några exempel för vad en tvist i hyresnämnden kan handla om:

●     Samtycke vid andrahands­uthyrning. Vill du hyra ut sin hyresrätt i andrahand behöver du få tillstånd från din hyresvärd. Om hyresvärden inte samtycker kan du vända dig till Hyresnämnden.

●     Avstående av besittningsskydd. En hyresgäst besittningsskydd kan avtalas bort men för att detta ska gälla behövs ibland Hyresnämndens godkännande.

●     Skälig hyra. I de fall där en hyresrätt hyrs ut till oskäligt högt pris kan du som hyresgäst pröva fallet i Hyresnämnden och få hyran sänkt.

Hyresgäst­föreningen kan företräda dig i hyresnämnden

Vi på Hyresgäst­föreningen kan hjälpa medlemmar som råkat hamna i tvist med sina hyresvärdar. Hos oss kan du få svar på alla dina frågor som rör boende i hyresrätt, du kan få hyresjuridisk rådgivning och vi kan företräda dig i hyresnämnden om tvisten uppstått under medlemsskapet. Tillsammans kämpar vi för ett samhälle med trygga boenden och gemenskap i bostadsområdena.

Kontakta hyresnämnden

Om du vill veta mer om hyresnämndens arbete eller har praktiska frågor om ansökningar, kan du kontakta hyresnämnden direkt. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen är du alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information.