glad kvinna med mapp och penna

Hyreslagen och jordabalken

Hyreslagen i lagbokens jordabalk reglerar de flesta former av uthyrning, men framförallt hyra av bostad eller lokal. Lagen innebär att ni båda har vissa rättigheter och skyldigheter mot varandra. Här kan du läsa vad det innebär.

Jordabalken

Jordabalken samlar 24 kapitel om fastighetsrätten och rör främst rättsförhållanden mellan enskilda personer.

Vad reglerar hyreslagstiftningen?

Hyreslagen, även kallad hyresrättslagen, är ett samlingsnamn för kapitel 12 i Jordabalken och reglerar bland annat bestämmelser om hyresavtal, uppsägningsvillkor och underhållsplikt av lägenheten. Hyreslagen består av 73 paragrafer som till största del handlar om förhållandet mellan dig som hyresgäst och din hyresvärd vid en förstahandsuthyrning.

Hyreslagen definierar hyresavtal

Ett hyresavtal definieras enligt hyreslagen som en upplåtelse av hus eller lägenhet mot ekonomisk ersättning. Det finns inga specifika krav på hur ett hyresavtal ska se ut men det ska vara skriftligt om du eller din hyresvärd begär det.

Är du osäker på vilka rättigheter du har enligt hyreslagen är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på Hyresgäst­föreningen. Som medlem hos oss kan du få hyresjuridisk rådgivning om dina rättigheter och skyldigheter.

Hyrestid och uppsägning enligt hyreslagen

Vilken uppsägningstid enligt hyreslagen som gäller beror på vilket avtal du har. Enligt hyreslagen gäller hyrestid av en bostad på obestämd tid, så länge inte något annat avtalats i hyresavtalet. Du kan även hyra en bostad på bestämd tid. Då avslutas ditt hyreskontrakt vid den bestämda tidpunkten om du inte har hyrt i mer än nio månader, då måste nämligen hyreskontraktet sägas upp skriftligt. Kom även ihåg att du som hyresgäst har rätt till ett skriftligt hyreskontrakt. 

Vid ett hyresavtal på obestämd tid är uppsägningstiden tre månader enligt hyreslagen. Hyreskontrakt med bestämd tid har olika uppsägningstid beroende på hur längre hyresavtalet gäller.

Besittningsskydd för dig som hyresgäst

Besittningsskyddet innebär att du som hyresgäst inte får bli uppsagd hur som helst. Detta för att du ska kunna känna dig säker i ditt boende. Du får besittningsskydd från och med första dagen av din hyrestid. Det finns dock vissa tillfällen när hyresvärden kan bryta besittningsskyddet och detta är till exempel om du inte har betalt hyran, misskött din bostad eller på något annat sätt brutit mot hyresavtalet.

Som medlem hos Hyresgäst­föreningen kan du alltid få hjälp vid en eventuell tvist med hyresvärd som vill säga upp ert kontrakt. Vi kan även företräda dig i Hyresnämnden om det skulle behövas.

Hyresgäst­föreningen har koll på hyreslagen

Hyreslagen kan tyckas komplicerad och det kan ibland vara svårt att utläsa vad dina rättigheter är i vissa situationer. Vi på Hyresgäst­föreningen har full koll på hyreslagen och hjälper gärna dig som medlem när du har några frågor eller funderingar på vad det är som gäller. Vi finns alltid vid din sida och tillsammans kämpar vi för ett samhälle med schyssta hyresvillkor för dagens och morgondagens hyresgäster! 

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen är du alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information.

Bli medlem

Ansök om medlemskap direkt här på vår webbplats och ta del av en rad härliga förmåner! Du får dessutom vår populära tidning Hem & Hyra som ges ut åtta gånger om året.