engagemang
collage
Vill du bli aktiv medlem?

Vill du påverka ditt boende?

Alla har rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Oavsett om du vill öka gemenskapen i ditt bostadsområde, påverka den lokala bostadspolitiken eller förhandla rimliga hyror, kan du göra skillnad tillsammans med oss i Hyresgästföreningen.

KONTAKTA OSS! 
Ta första steget till att påverka ditt boende — skicka in en intresseanmälan.
 

Varför Hyresgästföreningen?

Hyresgästföreningen utgör en tydlig motpart till fastighetsägarna på hyresmarknaden. Vi värnar om hyresrätten som boendeform till en rimlig hyra. Vi är alltid på hyresgästernas sida och ju fler vi är, desto mer får vi att säga till om. Som engagerad i Hyresgästföreningen har du möjlighet att göra stor skillnad för bostadspolitiken och i området där du bor. 

Läs mer om Hyresgästförenings vision och verksamhetsidé här

Att vara engagerad i Hyresgästföreningen 

Det finns många sätt att vara engagerad i Hyresgästföreningen på. Här är några exempel: 
 

TRYGGHETSFRÅGOR

Det finns många sätt att arbeta för ökad trygghet i ditt bostadsområde. Det kan handla om allt från att starta en grannsamverkan mot brott till att upprätta gemensamma forum för grannarna i området att lära känna varandra bättre, till exempel genom att samordna läxläsning för barnen. Inom trygghetsfrågor ryms mycket, och det är du och dina grannar som vet vad som behövs i just ert område.

Läs mer om projektet Blicka Framåt om att öka ungas förtroende för samhället 
 

TRIVSEL OCH GEMENSKAP

Vill du få till trevligare uteplatser på gården eller rusta upp de gemensamma sällskapsrummen som knappt används? Det finns många sätt att skapa trivsel och gemenskap i ett bostadsområde. Det är bara du och dina grannar som sätter gränserna för vad ni kan åstadkomma, allt ifrån de små initiativen till de stora projekten.

Läs mer om hyresgäster som anordnat relationsfrämjande resor till Kolmården
 

BOSTADSPOLITIK

Vill du påverka bostadspolitiken i din kommun? Eller kanske lära dig mer om bostadspolitiken som Hyresgästföreningen driver och träffa andra med samma intressen? Du kan anordna demonstrationer, skriva insändare, skriva brev till politiker eller på annat sätt mobilisera för politisk förändring där du bor.

Läs mer om Hyresgästföreningens bostadspolitik och vilka frågor vi driver
 

LOKAL HYRESGÄSTFÖRENING

Gå med i din lokala hyresgästförening eller starta en ny tillsammans med dina grannar där du bor. Den lokala hyresgästföreningen är den mest grundläggande organiserade formen i Hyresgästföreningen och rymmer många olika typer av aktiviteter. T

Läs mer om hur du gör för att starta en lokal hyresgästförening
 

HYRESFÖRHANDLING

Varje år förhandlar Hyresgästföreningen hyran för majoriteten av Sveriges hyreslägenheter och du kan vara delaktig genom att påverka och medverka vid förhandlingen. Det är du som bor i området som vet hur just era förutsättningar ser ut, och informationen vi får av er hyresgäster ligger till grund för våra årliga hyresförhandlingar.

Läs mer här om hur hyresförhandlingar går till
 

RENOVERING OCH OMBYGGNATION

Renoveringar och mer omfattande ombyggnadsarbeten är en del av bostadens livscykel och måste ske med jämna mellanrum, men inte utan att hyresgästerna får inflytande över eventuella standardhöjningar och vilken hyreshöjning detta kommer medföra. Genom att engagera dig vid en ombyggnation kan du få insikt i renoveringens genomförande och påverka vilka konsekvenser det får för dig och dina grannar.

Läs mer om renovering och hyresgästinflytande
 

HÅLLBARHETSFRÅGOR

För ett framtida hållbart boende måste utsläppen av växthusgaser som våra bostäder orsakar, minimeras, och samtidigt måste våra hus och samhällen anpassas till de nya förutsättningar som klimatförändringarna för med sig. Bilda en aktivitetsgrupp och använd kvarterslokalen till ett litet leksaksbibliotek eller ett fixotek för verktyg och hushållsmaskiner. Kanske kan ni starta cykelpool, ekologisk odling eller klädbytardag på gården?

Läs mer här om ekologisk hållbarhet i Hyresgästföreningen

Läs mer här om projektet Ekologisk stadsdel i Majorna  

 

Här berättar tre förtroendevalda om sina uppdrag:

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies