Bakom ett oranget skynke syns sju personer som sitter runt ett bord och samtalar

Hyres­förhandlingar region Västra Sverige 2024

Nu närmar sig hyres­förhandlingarna för 2024 i Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Öckerö, Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust sitt slut. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi ser på hyres­förhandlingar och vad som händer i förhandlingarna i din kommun.

Om hyres­förhandlingarna i regionen

Förhandlingarna 2024 har präglats av höga krav från många fastighetsägare. Flera privata hyresvärdar har krävt hyreshöjningar på mellan 10 och 12 procent. Kraven från de allmännyttiga bolagen har varierat från 7 till 13,5 procent. Vi på Hyresgäst­föreningen tycker att de höga kraven är helt orimliga och i flera fall ansvarslösa. 

Hur går det i din hyresförhandling?

De flesta av hyres­förhandlingarna om 2024 års hyror är klara. Längre ner på sidan kan du läsa om läget i förhandlingarna med din fastighetsägare. Genom att klicka på kommunen där du bor hittar du enklare på sidan. 

Redan nu har flera privata hyresvärdar som har organisationen Fastighetsägarna GFR som ombud sagt att de vill påbörja nästa års förhandlingar och krävt mellan 14,1-15,4 procent i hyreshöjningar. Du kan läsa mer om vilka hyresvärdar det gäller och hur vi ser på deras krav här

Tillsammans gör vi skillnad

Vårt uppdrag är att förhandla hyran för en majoritet av hyresgästerna som bor i regionen. Det gör vi för att vi hyresgäster tillsammans har större möjlighet att påverka och balansera hyresvärdarnas intresse.

Och vi gör det bra. 2023 sparade vi in stora summor åt hyresgästerna när man jämför vad hyresvärdarna ville ha i hyreshöjning jämfört med vad hyresnivån blev. Bli medlem du också - ju fler vi är desto starkare blir vi tillsammans. 

 

Hyresgästernas förutsättning

När vi går in i en hyresförhandling är hyresgästernas situation alltid viktig. Vi vet att många hushåll är pressade. Till exempel är:

  • 59 procent av hushållen i regionens 13 kommuner ensamstående med eller utan barn. Det är alltså en person som ensam ska stå för alla kostnader. Det finns mindre utrymme för att klara kostnadsökningar.
  • Inkomsten för de som bor i hyresrätt, efter avdrag för skatter och avgifter, är betydligt lägre än för de som bor i ägda boendeformer i Göteborg. En ensamstående med ett barn i en bostadsrätt har nästan 40 procent högre inkomst, jämfört med motsvarande hushåll i en hyresrätt.

Bostadsföretagens förutsättningar

Fastighetsägarna vill höja hyrorna på grund av de påverkas av den ekonomiska kris som vi befinner oss i just nu. Men fastighetsägare har under många år haft det väldigt bra och tjänat mycket pengar. Att hyresgästerna nu ska behöva ta den största smällen när fastighetsägarna haft det så bra under så lång tid är inte rättvist. Vi går inte med på det!

En mamma och dotter bakar i ett kök

Vill du vara med och påverka din hyra?

Du som är medlem kan vara med och direkt påverka din och dina grannars hyra! Låter det intressant? Anmäl ditt intresse för hyres­förhandlingar här så kontaktar vi dig. 

Vill du veta mer om på vilken sätt du som medlem kan vara med och påverka så kan du läsa mer om det här

Så går det i hyres­förhandlingarna 2024 där du bor

För att få veta mer om hyres­förhandlingarna där du bor kan du klicka på kommunen där du bor. Vi uppdaterar löpande förhandlingarna allt efter att det kommer fram ny information (texten uppdaterades senast 240613).

Flera privata hyresvärdar har inlett förhandlingarna om 2025 års hyror. De yrkandena hittar du här

Ale
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Mölndal
Orust
Partille
Stenungsund
Tjörn
Varberg
Öckerö

ALE:

Kommunal värd:

Alebyggen AB: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 9,3 procent från 1 januari 2024. När vi inte accepterade kravet lämnade Alebyggen förhandlingen och gick till Hyresmarknadskommittén. När inte heller de kunde enas blev det en opartisk ordförande som fattade ett beslut om en hyreshöjning på antingen 4 procent, 5,3 eller 5,75 procent från 1 januari beroende på vilken fastighet du bor i. 

Privata värdar:

Fastighetsägarna GFR Ale: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 12 procent från 1 april 2024. I mars valde din värd att avbryta de lokala förhandlingarna och vända sig till en skiljeman som utses av hyresnämnden. Skiljemannens rekommendation blev att höja hyran med 5,4 procent från 1 april 2024. 

Balder Ale: När hyres­förhandlingarna inleddes krävde din hyresvärd en hyreshöjning på 10 procent från 1 april 2024. Efter förhandlingar med oss blir det istället en hyreshöjning med 5,3 procent från 1 april 2024. 

GÖTEBORG:

Kommunala värdar:

AB Framtiden (Familjebostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder): Din hyresvärd ville höja hyrorna med 6,95 procent från 1 januari 2024. I december valde AB Framtiden att avbryta de lokala förhandlingarna.

För hyresgäster hos Poseidon och Familjebostäder finns nu en tvåårig överenskommelse efter beslut taget i Hyresmarknadskommittén. Det innebär en genomsnittlig höjning på 5,35 procent från den 1 mars 2024, samt 4,45 procent från den 1 januari 2025. Läs mer här

För hyresgäster hos Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder finns nu en lokalt förhandlad treårig överenskommelse. Det innebär en genomsnittlig höjning på 4,5 procent från den 1 maj 2024, 4,0 procent från den 1 januari 2025, och 3,5 procent från den 1 januari 2026. Läs mer här

Privata värdar:

Fastighetsägarna GFR Göteborg: När förhandlingar inleddes lämnade ombudet ett krav om en hyreshöjning på 12 procent från april 2024. I december valde GFR att lämna de lokala förhandlingarna och vända sig till en särskild skiljeman som utses av hyresnämnden. Skiljemannan kom med rekommendationen att hyrorna ska höjas med 5,3 procent från 1 april 2024. Det kan du läsa mer om här (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Göteborg, bland andra Skandia Fastigheter, Ernst Rosén, Ivar Kjellberg Fastighets AB, Källfelt Byggnads AB, Holger Blomstrand Byggnads AB, Sigillet)

RCB Wallenstam: Parterna har enats om en tvåårig överenskommelse, för 2024 och 2025. För de som inte bor i nyproduktion kommer höjning bli 4,99 procent från 1 februari båda åren. För de som bor i nyproduktion blir höjningen 3,4 procent år 2024 och 3,2 procent år 2025. Den genomsnittliga höjningen blir 4,38 procent år 2024 och 4,33 procent år 2025. Läs mer här.

Willhem AB: Din hyresvärd har inlett hyres­förhandlingarna med oss om hyresnivån för 2024 och har sagt att de vill ha en hyreshöjning på 12 procent från 1 april. Läs mer här! Willhem valde att lämna de lokala förhandlingarna och vända sig till en särskild skiljeman som utses av hyresnämnden. Skiljemannen har nu kommit med rekommendationen att hyrorna ska höjas med 5,3 procent från 1 april 2024. 

Balder Göteborg: När förhandlingarna började ville din hyresvärd höja hyran med 10 procent från 1 april 2024. Efter förhandlingar med oss har vi nu kommit överens om en hyreshöjning på mellan 3,5 och 5,5 procent från 1 april 2024.

Stift Göteborgs studentbostäder (SGS): Parterna är överens om en hyreshöjning på i genomsnitt 4,99 procent från 1 januari 2024. Läs mer här.

Victoriahem: Din hyresvärd har inlett hyres­förhandlingarna med oss och vill höja hyran med 12 procent från 1 februari 2024.

Robert Dicksons Stiftelse: Din hyresvärd ville ha en hyreshöjning på mellan 5-16 procent från den 1 januari 2024. Efter förhandlingar med oss har vi kommit överens om en hyrehöjning på mellan 2,8 och 5,9 procent från 1 januari 2024. 

Botrygg: Din hyresvärd har ännu inte påbörjat hyres­förhandlingarna med oss om 2024 års hyror. 2023 ville din värd höja hyran med 4,5 procent och valde att avbryta förhandlingarna när vi inte gick med på det kravet. 

RCB Stena Göteborg: Din hyresvärd har inlett hyres­förhandlingarna med oss och sagt att de vill höja hyran med 7-9,5 procent från den 1 april 2024. RCB är ombud för Stena i hyres­förhandlingarna. Efter förhandling med oss blev hyreshöjningen mellan 3,4 och 6 procent procent från 1 april 2024, samt en genomsnittlig höjning för 2025 på 4,5 procent från 1 april.

RCB Göteborg: Din hyresvärd har inlett hyres­förhandlingarna med oss och sagt att de vill höja hyran med upp till 9,5 procent från den 1 april 2024. Efter förhandlingar är vi överens om hyreshöjningar för 2024 och 2025. De flesta får en hyreshöjning på mellan 3,5 och 5,5 procent från 1 april 2024 och på mellan 3,3 och 5,3 procent från 1 april 2025.

I några fastigheter gäller hyreshöjningarna från 1 januari båda åren och i några andra från 1 juli. RCB är ombud för flera privata hyresvärdar i Göteborg.

Stadsån Bygg-Göta: Din hyresvärd ville höja hyran med 10,5 procent från den 1 april 2024. Efter förhandlingar är vi nu överens om en tvåårig överenskommelse som gäller för 2023 och 2024, eftersom förhandlingarna om 2023 års hyra avbröts och inte avslutats innan 2024 års förhandlingar startade. Hyresgästerna kommer som högst att få en hyreshöjning på 8,99 procent för båda åren, jämfört med hyresnivån för 2022. Stadsån är ombud för Bygg-Göta i hyres­förhandlingarna. 

Stadsån Göteborg: Stadsån, som är ombud för ett antal privata hyresvärdar i Göteborg, ville höja hyrorna med upp till 12 procent från den 1 juli 2024. Efter förhandlingar är vi nu överens om en tvåårig överenskommelse som gäller för 2024 och 2025. De omkring 1 300 hushållen får en hyreshöjning på i genomsnitt 8,5 för de två åren. Läs mer här.

Stadsån Västerstaden: Din hyresvärd ville höja hyran med 12 procent från den 1 april 2024. Sedan tidigare fanns ett hyreskrav på 6 procent för 2023. Efter förhandlingar är vi nu överens om en överenskommelse för 2023 och 2024 som innebär en hyreshöjning på i genomsnitt 8,75 procent från 1 maj gällande för båda åren. Hyresgästerna behöver inte betala någon retroaktivitet. Läs mer här

HÄRRYDA:

Kommunal värd:

Förbo: När förhandlingarna inleddes ville din värd höja hyrorna med 10,8 procent från 1 januari 2024. I januari valde Förbo att lämna de lokala förhandlingarna och gå vidare till Hyresmarknadskommittén. De har nu fattat beslut om en hyreshöjning på i genomsnitt 5,4 procent från 1 januari 2024.

Privata värdar:

Fastighetsägarna GFR Härryda: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 12 procent från 1 april 2024. I mars lämnade Fastighetsägarna GFR den lokala förhandlingen för att istället låta en särskild skiljeman som utses av hyresnämndes fatta beslut om hyresnivån. I maj kom rekommendationen från skiljemannen om att hyrorna ska höjas med 5,4 procent från 1 april 2024. Läs mer här

RCB Härryda: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 9 procent från 1 januari 2024. Efter förhandlingarna med oss blev hyreshöjningen mellan 4,8 och 5,2 procent från 1 april 2024. (RCB är ombud för flera privata hyresvärdar i Härryda).

RCB Wallenstam: Parterna har enats om en tvåårig överenskommelse, för 2024 och 2025. Höjningen blir 5,3 procent från 1 april 2024 och 4,9 procent från 1 april 2025.

KUNGSBACKA:

Kommunal värd:

Eksta Bostads AB: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 8,75 procent från 1 mars 2024. Efter förhandlingar har vi nu kommit överens om en hyreshöjning på i genomsnitt 4,95 procent från den 1 mars 2024. Du kan läsa mer om överenskommelsen här

Privata värdar:

Fastighetsägarna GFR Kungsbacka: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 12 procent från 1 april 2024. I mars lämnade Fastighetsägarna GFR den lokala förhandlingen. Hyresnivån avgjordes då av en särskild skiljeman som utsetts av hyresnämnden och som rekommenderade att hyran ska höjas med 5,8 procent från 1 april 2024. Du kan läsa mer om det här (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Kungsbacka).

RCB Kungsbacka: Din hyresvärd påbörjat hyres­förhandlingarna med oss och krävt en hyreshöjning på upp till 9 procent från 1 januari 2024. Efter förhandlingar med oss är vi nu överens om en hyreshöjning på mellan 2,9 och 5,2 procent från 1 januari 2024.

I en del fastigheter har RCB yrkat på en hyreshöjning från 1 april 2024, där är vi överens om en hyreshöjning på mellan 2,9 procent och 5 procent från 1 april 2024. (RCB är ombud för flera privata hyresvärdar i Kungsbacka)

Balder Kungsbacka: Din hyresvärd har inlett hyres­förhandlingarna med oss och vill höja hyran med 8 procent från 1 april 2024.

Stadsån Kungsbacka: Din hyresvärd har ännu inte påbörjat hyres­förhandlingarna med oss om 2024 års hyror. 2023 ville din hyresvärd höja hyran från och med 1 juli med 5 procent. Efter förhandling med oss blev hyreshöjningen 4,05 procent från den 1 juli 2023. (Stadån är ombud för flera privata hyresvärdar i Kungsbacka)

KUNGÄLV:

Kommunal värd:

Kungälvsbostäder: Din hyresvärd ville höja hyran med 10,5 procent från 1 januari 2024. I januari valde Kungälvsbostäder att lämna de lokala förhandlingarna och gå vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK). HMK har nu fattat beslut om hyreshöjningar på fem olika nivåer mellan 4 och 5,6 procent från den 1 april. Den genomsnittliga höjningen är 5,3 procent. 

Förbo: När förhandlingarna inleddes ville din värd höja hyrorna med 10,8 procent från 1 januari 2024. I januari valde Förbo att lämna de lokala förhandlingarna och gå vidare till Hyresmarknadskommittén. De har nu fattat beslut om en hyreshöjning på i genomsnitt 5,4 procent från 1 januari 2024.

Privata värdar:

Fastighetsägarna GFR Kungälv: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 12 procent från 1 april 2024. I mars lämnade Fastighetsägarna GFR den lokala förhandlingen för att istället låta hyrorna  avgöras av en skiljeman som utses av hyresnämnden. Skiljemannen har nu kommit med sin rekommendation om att höja hyran med 5,4 procent från 1 april 2024 (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Kungälv). Läs mer här

Balder Kungälv: När hyres­förhandlingarna inleddes krävde din hyresvärd en hyreshöjning på 10 procent från 1 april 2024. Efter förhandlingar med oss blir det istället en hyreshöjning med 5,3 procent från 1 april 2024. 

RCB Kungälv: När förhandlingarna inleddes lämnade din hyresvärd ett krav på att höja hyran med 9,5 procent. Efter förhandling med oss blev överenskommelsen i genomsnitt en höjning på 3,42 procent från 1 april. (RCB är ombud för fyra hyresvärdar i Kungälv). 

Stadsån Kungälv: Din hyresvärd ville höja hyran med 10,5 procent för 2024. Efter förhandlingar med oss är det nu klart att hyran kommer höjas med 4,95 procent från 1 juli 2024. (Stadsån är ombud för flera privara hyresvärdar i Kungälv)

LERUM:

Kommunal värd:

Förbo: När förhandlingarna inleddes ville din värd höja hyrorna med 10,8 procent från 1 januari 2024. I januari valde Förbo att lämna de lokala förhandlingarna och gå vidare till Hyresmarknadskommittén. De har nu fattat beslut om en hyreshöjning på i genomsnitt 5,4 procent från 1 januari 2024.

Privata värdar: 

Balder Lerum: Din hyresvärd har inlett hyres­förhandlingarna med oss om hyresnivån för 2024 och har sagt att de vill ha en hyreshöjning på 10 procent från 1 januari. Efter förhandling med oss blev hyreshöjningen 5,2 procent från 1 januari 2024.

Willhem AB Lerum: Din hyresvärd har inlett hyres­förhandlingarna med oss om hyresnivån för 2024 och har sagt att de vill ha en hyreshöjning på 12 procent från 1 april. Läs mer här! Willhem valde att lämna de lokala förhandlingarna och vända sig till en särskild skiljeman som utses av hyresnämnden. Skiljemannen har nu kommit med rekommendationen att hyrorna ska höjas med 5,3 procent från 1 april 2024. 

Fastighetsägarna GFR Lerum: När förhandlingarna inleddes ville GFR ha en hyreshöjning på 12 procent från 1 april. GFR valde senare att lämna de lokala förhandlingarna och vända sig till en särskild skiljeman som utses av hyresnämnden. I maj kom skiljemannen med rekommendationen att hyrorna ska höjas med 5,4 procent från 1 april 2024. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Lerum). Läs mer här

MÖLNDAL:

Kommunala värdar:

Förbo:När förhandlingarna inleddes ville din värd höja hyrorna med 10,8 procent från 1 januari 2024. I januari valde Förbo att lämna de lokala förhandlingarna och gå vidare till Hyresmarknadskommittén. De har nu fattat beslut om en hyreshöjning på i genomsnitt 5,4 procent från 1 januari 2024.

Mölndalsbostäder: Din hyresvärd ville ha en hyreshöjning på 9,96 procent från 1 april 2024. Efter förhandlingar med oss har vi kommit överens om en hyreshöjning på i genomsnitt 4,90 procent från 1 april 2024. Du kan läsa mer om överenskommelsen här.

Privata värdar:

Fastighetsägarna GFR Mölndal: När förhandlingarna inleddes krävde GFR en hyreshöjning på 12 procent från 1 april 2024. I december valde GFR att lämna de lokala förhandlingarna och vända sig till en skiljeman som utses av hyresnämnden. Skiljemannen kom med rekommendationen att hyrorna ska höjas med 5,4 procent från 1 april 2024. (GFR Mölndal är ombud för flera privata fastighetsägare i Mölndal, bland andra för Heimstaden och HSB)  

Victoriahem: Din hyresvärd har inlett hyres­förhandlingarna med oss om hyresnivån för 2024 och har sagt att de vill ha en hyreshöjning på 12 procent från 1 april 2024. 

RCB Mölndal: Hyresgäst­föreningen och RCB är överens om en tvåårig hyresuppgörelse som innebär att hyrorna höjs med mellan 3,0 och 5,0 procent för 2024 och mellan 3,0 och 4,7 procent för 2025. De som bor i nyproduktion får lägre hyreshöjningar än övriga beståndet. Hyreshöjningarna gäller från den 1 april respektive år. Läs mer här.

Stadsån Mölndal: Din hyresvärd har ännu inte påbörjat hyres­förhandlingarna med oss om 2024 års hyror. 2023 ville din hyresvärd höja hyran från och med 1 juli med 5-6 procent. Efter förhandling med oss blev hyreshöjningen 3,8 eller 3,9 procent från 1 juli 2023.(Stadsån är ombud för flera privata värdar i Mölndal)

RCB Wallenstam: Parterna har enats om en tvåårig överenskommelse, för 2024 och 2025. För 2024 blir höjningen 3,5 procent från 1 april 2024 för dem som bor i nyproduktion, för övriga blir höjningen 5,3 procent från 1 april. För 2025 blir höjningen 3,3 procent från 1 april för dem som bor i nyproduktion, för övriga blir höjningen 4,9 procent från 1 april. 

ORUST:

Kommunal värd:

Stift Orustbostäder: Din hyresvärd har påbörjat hyres­förhandlingarna med oss och har krävt en hyreshöjning på 10,53 procent från 1 januari 2024. Hyresvärden avbröt senare de lokala förhandlingarna med oss och vände sig till Hyresmarknadskommittén (HMK) som är en partsammansatt tvistelösning. HMK har nu fattat beslut om att hyran ska höjas med 5,45 procent från 1 februari 2024. 

Privata värdar:

Fastighetsägarna GFR: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 12 procent från 1 april 2024. I mars lämnade Fastighetsägarna GFR den lokala förhandlingen. En skiljeman som utsågs av hyresnämnden har nu kommit med en rekommendation om att hyrorna ska höjas med 5,4 procent från 1 april (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare på Orust).

PARTILLE:

Kommunal värd:

Partillebo: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 9,5 procent från 1 april 2024. Efter förhandlingar med oss har vi kommit överens om en hyreshöjning på i genomsnitt 4,98 procent från 1 april 2024. Du kan läsa mer om överenskommelsen här 

Privata värdar:

Willhem AB i Partille: Din hyresvärd har inlett hyres­förhandlingarna med oss om hyresnivån för 2024 och har sagt att de vill ha en hyreshöjning på 12 procent från 1 april. Läs mer här! Willhem valde att lämna de lokala förhandlingarna och vända sig till en särskild skiljeman som utses av hyresnämnden. Skiljemannen har nu kommit med rekommendationen att hyrorna ska höjas med 5,3 procent från 1 april 2024. 

GFR Partille: När förhandlingarna inleddes ville GFR ha en hyreshöjning på 12 procent från 1 april. GFR valde senare att lämna de lokala förhandlingarna och vända sig till en särskild skiljeman som utses av hyresnämnden. I maj kom skiljemannens rekommendation om att höja hyran med 5,4 procent från 1 april 2024. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Partille). Läs mer här

Stadsån i Partille: Din hyresvärd har ännu inte påbörjat hyres­förhandlingarna med oss om 2024 års hyror. 2023 ville din hyresvärd höja hyran från och med 1 juli med 5 procent. Efter förhandling med oss blev hyreshöjningen 4,0 procent från 1 juli 2023.(Stadsån är ombud för flera privata fastighetsägare i Partille)

Higab: Din hyresvärd har ännu inte påbörjat hyres­förhandlingarna med oss om 2024 års hyror. 2023 blev hyreshöjningen mellan 0 och 4,5 procent från 1 juli 2023. 

STENUNGSUND:

Kommunal värd:

Stenungsundshem: Din hyresvärd ville ha en hyreshöjning på 9 procent från 1 april 2024. I februari valde Stenungsundshem att avbryta de lokala förhandlingarna och låta Hyresmarknadskommittén besluta om hyrorna. Det kan du läsa mer om här. Den har nu fattat beslut om en hyreshöjning på 5,35 procent från 1 april 2024. Läs mer här.

Privata värdar:

Fastighetsägarna GFR: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 12 procent från 1 april 2024. I mars lämnade Fastighetsägarna GFR den lokala förhandlingen. En skiljeman som utsågs av hyresnämnden har nu kommit med en rekommendation om att hyrorna ska höjas med 5,4 procent från 1 april (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Stenungsund).

Stadsån Stenungsund: Din hyresvärd ville höja hyran med 12 procent för 2024. Efter förhandlingar med oss är det nu klart att hyran höjs med 4 eller 5,1 procent från 1 juli 2024. (Stadsån är ombud för flera privara hyresvärdar i Stenungsund)

TJÖRN:

Privata värdar:

Fastighetsägarna GFR: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 12 procent från 1 april 2024. I mars lämnade Fastighetsägarna GFR den lokala förhandlingen. En skiljeman som utsågs av hyresnämnden har nu kommit med en rekommendation om att hyrorna ska höjas med 5,4 procent från 1 april (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare på Tjörn).

Kommunal värd:

Tjörns Bostads AB: När förhandlingarna inleddes ville din värd höja hyrorna med 7 procent för år 2024. Efter förhandlingar med oss har vi nu kommit överens om en hyreshöjning på 4,85 procent från den 1 januari 2024.

VARBERG:

Kommunal värd:

Varbergs Bostads AB: Din hyresvärd inledde hyres­förhandlingarna med att kräva en hyreshöjning på 9,5 procent från 1 april. Varbergs Bostad valde senare att avbryta de lokala förhandlingarna och låta Hyresmarknadskommittén besluta om hyrorna. Den har nu fattat beslut om en hyreshöjning på mellan 3,45 och 5,90 procent från 1 april 2024. Läs mer här.

Privata värdar: 

Fastighetsägarna GFR: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 12 procent från 1 april 2024. I mars lämnade Fastighetsägarna GFR den lokala förhandlingen. Hyresnivån kommer nu att avgöras av en skiljeman som utses av hyresnämnden. I maj kom skiljemannens rekommendation om att hyrorna ska höjas med 5,8 procent från 1 april 2024.

RCB Varberg: Din hyresvärd ville höja hyrorna med 7 procent från den 1 juli 2024. Efter förhandlingar med Hyresgäst­föreningen finns nu en överenskommelse på plats om att hyran ska höjas med mellan 3,4 och 5,9 procent från 1 juli 2024.

ÖCKERÖ:

Kommunal värd:

Öckerö Fastighets AB: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 13,5 procent från den 1 april 2024. Efter förhandlingar med oss har vi nu kommit överens om en hyreshöjning på 5,5 procent från den 1 april 2024 och en höjning på i genomsnitt 4,7 procent från den 1 april 2025.

Privata värdar:

GFR Öckerö: När förhandlingarna inleddes ville din hyresvärd höja hyran med 12 procent från 1 april 2024. I mars lämnade Fastighetsägarna GFR den lokala förhandlingen. En skiljeman som utsågs av hyresnämnden har nu kommit med en rekommendation om att hyrorna ska höjas med 5,4 procent från 1 april (GFR är ombud för de privata fastighetsbolagen på Öckerö).