Hyresgästföreningens framtidsarbete

Vi är en modern och stark folkrörelse som står inför stora utmaningar. Den akuta bostadskrisen berör alla delar av samhället. För att möta utmaningarna behöver vi vara modiga och våga tänka nytt. Vi ska bli en mer närvarande och öppen folkrörelse och ta större plats som samhällsaktör. Vårt framtidsarbete har startat. Och din insats är viktig!

Varje dag gör över 10 000 förtroendevalda viktiga insatser för våra grannar, hyresrätten och samhället. Att vi är många som arbetar för ett bättre boende - i det stora och i det lilla - är en avgörande faktor för att vi ska nå framgång. Vårt framtidsarbete handlar om att vända samhällsutvecklingen samtidigt som vi behöver utvecklas som folkrörelse. Som en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor kommer vi betyda mer för fler. 

En bredare samhällsaktör

För att vi ska fortsätta vara en stark och drivande folkrörelse - som är viktig för dagens och morgondagens hyresgäster - behöver vi ta större plats i samhällsutvecklingen. Det gör vi bland annat genom att vi:

  • visar att behovet av bostäder är en viktig del av välfärden
  • presenterar förslag och lösningar till politiker och andra beslutsfattare
  • tar intiativ till samarbete och påverkar tillsammans med andra
  • samlar och engagerar medlemmar och hyresgäster

En mötesplats för boendefrågor

En gång i tiden startade vi som en rörelse med stort lokalt engagemang och gjorde skillnad för många. Nu ska vi återigen bli den naturliga mötesplats där boendefrågor diskuteras. Det blir vi genom att:

  • bli bättre på att lyssna in och samarbeta med hyresgästerna - våra grannar
  • nätverka med andra för att stärka vår kompetens
  • öppna dörrarna till våra styrelserum och arbetsgrupper
  • öppna våra lokaler för att bjuda in och skapa möjlighet till nya möten 

Korta filmer med goda exempel

Under våren 2018 togs två korta filmer fram, som syftar till att inspirera i arbetet med Framtidsprogrammet. Huvudfilmen, som är en minut lång, visar tre exempel på när Hyresgästföreningen arbetar med glöd och engagemang i linje med Framtidsprogrammet. Den andra filmen är en fokusfilm som kastar lite extra ljus på ett av exemplen. Du hittar filmerna här: 

Det finns också ett stödmaterial för dig som ska visa filmerna. Samlat i en powerpoint finns bakgrunden till filmerna, tips på hur du kan presentera dem, förslag till diskussionsfrågor och lite mer information om de exempel som visas. Du hittar powerpoint-presentationen här. 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.