Tre personer målar om

Hur mycket kan hyran kan höjas efter renovering?

Du kanske är nöjd med att din lägenhet har renoverats, men tycker att din nya hyra är lite väl hög. Är hyreshöjningen verkligen motiverad? Här går vi genom vad som gäller för hyreshöjning i samband med renovering.

Får hyresvärden höja hyran vid renovering

Får hyresvärden höja hyran vid renovering undrar många. Och svaret är att de i regel får höja hyran i samband med att de gör större renoveringar. Det är därför vanligt att vi kan läsa om att hyresgäster får höjd hyra vid renoveringar.

Ingen gräns för hur mycket hyran kan höjas

Det finns tyvärr inte någon gräns för hur mycket hyran får höjas efter en renovering.

Hyreshöjning vid renovering

Vilken hyreshöjning vid renovering som hyresvärden kan ta ut varierar. Men hyran ska fortfarande vara skälig, rimlig, och utgå från lägenhetens bruksvärde. Det innebär att hyran inte ska vara påtagligt högre än hyran för andra jämförbara lägenheter som har kollektivt framförhandlad hyra. Med jämförbara lägenheter menas sådana lägenheter som i grova drag har samma bruksvärde. I första hand görs jämförelsen med lägenheter som ligger inom samma ort. 

Vad är bruksvärdeshyra?

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies