En man flyttstädar en hyresrätt

Ohyra och skadedjur inomhus i hyresrätt

Har du fått skadedjur i din lägenhet? Vi guidar dig kring vilken hjälp du kan kräva från din hyresvärd och vilket ansvar du har som hyresgäst. Välkommen in!

Vad säger lagen om skadedjur och ohyra inomhus i bostaden?

Enligt Miljöbalken 9 kap, 9 § framkommer att en bostad ska vara fri från skadedjur. Fastighetsägaren ska ha egenkontroll enligt Miljöbalken. Det innebär att förekomsten av skadedjur och ohyra ska förebyggas, kontrolleras och vid behov åtgärdas. Enligt Hyreslagen 17 § är hyresvärden skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyra, även om hyresgästen är ansvarig för att den förekommer inomhus i lägenheten. Läs mer om juridiken kring skadedjur och ohyra hos Folkhälsomyndigheten

Vilket ansvar har jag som hyresgäst om jag har skadedjur hemma?

Hyresgästen har ett ansvar att nyttja sin bostad på ett sätt så att skadedjur och ohyra inte kan spridas. Det kan till exempel handla om att informera fastighetsägaren när skadedjur upptäcks, förvara mat på rätt sätt, och att samarbeta vid saneringar. Hyresgästen är också skyldig att följa de anvisningar hyresvärden ger för att saneringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

Har jag rätt till ersättning vid ohyra och skadedjur?

Har du inte själv orsakat problemet kan du i vissa fall få ekonomisk ersättning för nödvändiga kostnader för saneringen. För att kunna få ersättning för skador på till exempelvis bohag krävs att hyresvärden agerat ”försumligt”. Du kan också ha rätt till en hyresnedsättning för besväret. En sådan ersättning ges tidigast från felanmälan, och fram till dess att bristen är åtgärdad. Däremot kan rätten till ersättning vara begränsad. Idag är det snarare regel än undantag att hyresvärdar skrivit in en klausul i hyresavtalen om att hyresgästen inte har rätt till ersättning för den tid hen har ohyra i bostaden.

Meddela försäkringsbolaget om ohyran

Det är viktigt att hyresgästen anmäler ohyran till sitt försäkringsbolag. Vid en tvist med hyresvärden kommer försäkringsbolaget ofta vara delaktiga och från försäkringen kan hyresgästen ibland få ersättning för skadat bohag. 

Så blir du av med skadedjur i lägenheten:  

 1. Förebygg genom att hålla rent hemma.
 2. Agera snabbt när du upptäckt skadedjuren.
 3. Anmäl problemet till hyresvärden.
 4. Meddela ditt försäkringsbolag om ohyran.
 5. Ta reda på vad du själv kan göra i väntan på hjälp.

Lista på vanliga skadedjur och hur slipper dem:

 • Vägglöss är ett särskilt obehagligt skadedjur som i första hand lever på att äta blod från människor. Den gömmer sig i närheten av där du sover och kan ge allergiska reaktioner. Att vägglössen blivit allt vanligare i Sverige beror på vårt flitiga resande. Det räcker att en enda vägglus tar sig in i din resväska eller i ett klädesplagg för att de ska kunna föröka sig och starta en ny koloni. Läs mer om vägglöss här.
 • Silverfiskar ses ofta kring avlopp i badkar och handfat eller kring golvbrunnar där den livnär sig på avlagringar som bildats där. Att ha lite silverfiskar i våtutrymmen är fullt naturligt. Finns det dock en större mängd silverfiskar i lägenheten kan det tyda på en fuktskada. Det finns även en annan sorts silverfisk som trivs i damm/sågspån och som är förtjusta i stärkelsehaltiga varor som mjöl och bröd. Läs mer om silverfiskar här.
 • Myror räknas som ohyra i hyreslagens mening och du måste kontakta värden direkt om det finns myror eller annan ohyra i lägenheten. Bor du på bottenvåningen kan det ofta komma in lite myror under vår/sommar och höst. Ofta går det att få bukt med problemet fort. Rensa undan sopor, mat och spill, torka golv och bänk med våt trasa. Vid svåra problem kontakta hyresvärd för att få hjälp med sanering.
 • Mal och pälsängrar. Det finns en uppsjö av olika malsorter (malfjäril) i Sverige. De typer som skapar problem för människor är de som livnär sig på textilier, särskilt ylle. Malen är ljusskygg och trivs i garderoben. Tecken på att du fått besök av mal är små oregelbundna hål i kläder eller larvskal efter att den ömsat skinn. Pälsängrar är egentligen inte en mal men förväxlas ofta med mal eftersom den också angriper textilier. Städa ordentligt. Ta bort organiskt material – städa. Lägg endast undan rena kläder, gärna förpackade i täta emballage. Kontrollera era undanlagda textilier regelbundet. Angripna textilier kan värmebehandlas vid 60°C genom tvätt, strykning eller torktumling. Angripna textilier kan även läggas i påsar och frysas. (Källa Anticimex)
 • Råttor är skadedjur som både kan orsaka stora materiella skador och sprida smitta. Det har hänt att folk fått hela sitt bohag uppätet vid magasinering. Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år, då barnen i sin tur snabbt blir könsmogna. Råttor har alltid levt nära människor och det är svårt att skydda sig helt, men undvik att låta föda och vatten stå framme. Tecken på att du har fått besök av råttor är spillning eller tassavtryck på golvet eller gnagmärken. Har du fått in råttor i din lägenhet är det ett ärende för hyresvärden och sanering krävs. Läs mer hos Anticimex
 • Bananflugor. För att bli av med bananflugor bör du först och främst storstäda köket. Våttorka alla ytor och släng gammal frukt och annan mat som står framme. Töm soporna och städa rent i skåpet under vasken. Gå även ut med glas- och pappersinsamlingen där det kan finnas tomma vinflaskor, juicepaket eller liknande.

Så gör du en enkel bananflugfälla i tre steg:

 1. Dela en petflaska.
 2. Blanda 1 dl vatten, 1 dl vinäger, 2 msk honung och lite diskmedel.
 3. Häll blandningen i botten, sätt den övre delen upp och ner. Blandningen lockar bananflugorna till flaskan där de sedan drunknar.