Två personer läser på ett papper.

Hur fungerar uppsägningstid på hyreskontrakt?

En, två, eller tre månader? Funderar du på att flytta och undrar hur lång uppsägningstiden är för din lägenhet? Olika hyreskontrakt har olika lång uppsägningstid. Ibland står heller inte uppsägningstiden i kontraktet. Men det finns lagar och riktlinjer, här hjälper vi dig att reda ut förvirringen.

Hur lång uppsägningstid har jag som bor i hyresrätt?

Vanligtvis har du tre månaders uppsägningstid för lägenhet. Men det kan finnas undantag, till exempel om du har ett tidsbestämt hyresavtal. Se efter vilket typ av hyreskontrakt du har.  En uppsägning av hyresrätt bör alltid ske skriftligt. 

Få vägledning om hyreskontrakt

Vilken typ av hyresavtal har jag? Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha hjälp och rådgivning. 

Tillvidareavtal hyreskontrakt

De flesta hyresavtal gäller inte för någon bestämd tid. Man brukar säga att de gäller tillvidare. Om längre uppsägningstid är avtalad gäller det om hyresvärden vill säga upp avtalet, men inte om hyresgästen vill göra en uppsägning. Är kortare uppsägningstid avtalad gäller det endast till förmån för hyresgästen, hyresvärden måste ändå säga upp avtalet med tre kalendermånader.

Tidsbestämda avtal hyresrätt

Även om du har ett tidsbegränsat hyresavtal där det inte står något om uppsägning är uppsägningtiden tre månader, förutsatt att hyrestiden är längre än tre månader. Om hyrestiden är kortare än nio månader kan du och värden redan i hyreskontraktet skriva in att du som hyresgäst ska flytta ut när hyrestiden löpt ut, utan uppsägning.

  • Exempel 1: Om du säger upp lägenheten den 1 april räknas inte april som uppsägningsmånad. I stället blir maj, juni och juli dina uppsägningsmånader.
  • Exempel 2: du får uppsägningen den 8 september. Uppsägningstiden blir då oktober, november och december. Ditt hyresavtal gäller då till och med den 31 december.

Överklaga uppsägning av hyreskontrakt

Om du blivit uppsagd kan du ofta överklaga uppsägning av hyreskontraktet. Har du ett besittningsskydd är utgångspunkten att du har rätt till en förlängning av avtalet och det är hyresvärden som måste kunna visa på varför besittningsskyddet ska brytas.