En man skriver på ett papper.

Säga upp hyresavtal – hur gör man?

Dags att flytta? Då är det bra om du säger upp ditt hyresavtal i god tid – och på rätt sätt. Här hjälper vi dig med allt du behöver tänka på, från uppsägning till utflyttning.

Säg upp hyresavtalet skriftligt i rätt tid

Det viktigaste att tänka på om du vill säga upp ditt kontrakt är att göra det i rätt tid och att göra det skriftligt i ett rekommenderat brev, med det finns en hel del att tänka på.

Vi rekommenderar alltid att uppsägningen är skriftlig. Du kan säga upp ditt avtal muntligen, men då måste hyresvärden bekräfta uppsägning skriftligen. Eftersom det är lätt att något då går fel så är skriftlig uppsägning säkrast. Använd gärna vår mall för skriftlig uppsägning av hyresavtal.

Hur lång är uppsägningstiden?

Se till att du säger upp ditt hyresavtal i rätt tid – innan den sista vardagen i månaden. Det vanliga är att uppsägningstiden är tre månader och uppsägningen räknas oftast från nästföljande månadsskifte. Säger du till exempel upp lägenheten den 15 januari så är den uppsagd till den 30 april.

Skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev

Om du skickar uppsägningen med rekommenderat brev gäller uppsägningen från det datum du skickar den och som står på kvittot. Det gäller även om hyresvärden inte löser ut det rekommenderade brevet. Om du inte skickar rekommenderat brev gäller uppsägningen från den dag som hyresvärden bekräftat att den togs emot. Skickar du uppsägningen på annat sätt och hyresvärden inte bekräftar din uppsägning är det inte säkert att uppsägningen gäller.

Innehållet i din uppsägning

Uppsägningen ska innehålla följande uppgifter:

  • vem uppsägningen är riktad till (hyresvärden)
  • vilken lägenhet som sägs upp (lägenhetsnummer och adress)
  • vem som gör uppsägningen (det vill säga hyresgästen/hyresgästerna som står på kontraktet)

Skriv under uppsägningen

Kom ihåg att skriva under uppsägningen. Den ska undertecknas av kontraktsinnehavaren eller kontraktsinnehavarna.

Avtal om kortare uppsägningstid

Du och din hyresvärd kan ha kommit överens om kortare eller längre uppsägningstid än tre månader i hyresavtalet. Skulle ni ha avtalat om kortare uppsägningstid så är det den tiden som gäller när du vill säga upp ditt hyreskontrakt. Om hyresvärden säger upp hyresavtalet har du ändå rätt till tre månaders uppsägningstid. Har ni avtalat om längre uppsägningstid kan du som hyresgäst ändå alltid säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid. Om hyresvärden säger upp avtalet gäller den längre tiden.

Lämna lägenheten i rätt tid

När hyrestiden har gått ut ska du lämna lägenheten senast klockan 12, den första dagen i efterföljande månad. Är den dagen en lördag, söndag eller annan helgdag är det första vardagen därefter som gäller om inlyttningsdag, om du inte har kommit överens om annat med hyresvärden eller hyresgästen som ska flytta in efter dig.

Lämna tillbaka alla nycklar

När du lämnar lägenheten och låser dörren för sista gången är det viktigt att hyresvärden får tillbaka alla nycklar. 

Städa noga innan du flyttar ut!

Städa är inte alltid så roligt, men du är skyldig att städa lägenheten så att den är ren när nästa hyresgäst flyttar in. Fuska inte utan städa väldigt noggrant! I värsta fall kan du bli skyldig att betala för en extra städning om det inte är tillräckligt välstädat.

Fota eller filma lägenheten

Det är bra att fota eller filma lägenheten för att senare kunna visa vilket skick lägenheten var i när du flyttade ut.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.