En man står på en balkong.

Folkbokföringsadress - Vad gäller?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Måste man vara folkbokförd där man bor?

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Kan man vara skriven på två adresser?

Nej. Du kan inte vara folkbokförd på två adresser, så för dig som bor på olika ställen är det viktigt att du är folkbokförd på rätt adress. Att ha flera bostäder eller bo på olika platser kallas för dubbel bosättning. För att det ska räknas som dubbel bosättning ska du bo i varje bostad minst en sjundedel av din tid. Vid dubbel bosättning avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd. Avgörandet bestäms utifrån din livssituation, exempelvis vart du har din familj, ditt jobb eller dina studier. 

Finns det några undantag från regeln att man måste vara folkbokförd där man bor?

Om du bor någonstans under en kortare tid än ett år behöver du inte ändra din folkbokföringsadress. Men om du vill göra det så går det bra. Observera, för att du ska ha rätt till att inte ändra folkbokföringsadress krävs det att du planerar att flytta tillbaka till din folkbokföringsadress efter ditt tillfälliga boende. Om du bor på en plats längre än ett år måste du alltid byta folkbokföringsadress.

Vilka regler gäller för folkbokföring vid andrahands­uthyrning?

Vid andrahands­uthyrningar ska hyresgästen vara folkbokförd i bostaden som personen hyr, även om personen inte äger bostaden själv. 

Hur gör jag för att ändra folkbokföringsadress?

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket. Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende. I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress.

Vad gör jag om någon folkbokfört sig felaktigt på min adress?

Om någon har folkbokfört sig felaktigt på din adress, oavsett om det är av misstag eller avsiktligen, kan du anmäla detta till Skatteverket. Då söker Skatteverket upp personen och ber den att folkbokföra sig på rätt adress.

Hur fungerar det med folkbokföring för personer som inte är svenska medborgare?

Medborgare i annat EU/EES-land får folkbokföra sig i Sverige om de har uppehållsrätt i minst ett år.

För att en medborgare i annat EU/EES-land ska få folkbokföra sig i Sverige krävs det att personen tänker bo här i minst ett år och får uppehållsrätt för den tiden.

Få mer information

Som medlem är du alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information. För hjälp med var du ska folkbokföra dig ska du kontakta Skatteverket.