Förhandling

Regionala dokument och mallar Västra Sverige

Här hittar du som är förtroendevald i Hyresgäst­föreningens region Västra Sverige samlat olika mallar och dokument som du kan behöva för ditt uppdrag.

Blankett för ekonomi

Hyresgäst­föreningen stadgar

Stadgarna är de regler som styr hur Hyresgäst­föreningen ska fungera. De visar oss vad som ska gälla och hur vi som organisation ska arbeta. I stadgarna hittar du också våra etiska regler.

Generella mallar

Mediabanken

I vår mediabanken hittar du allt du behöver för att ta fram visuellt material för din föreningsverksamhet som till exempel enkla mallar för affischer och foton med mera.