Södra länken

Förhandlingsläget i Stockholm

Hur ser förhandlingsläget ut med just din hyresvärd? På den här sidan hittar du aktuell information om krav och överenskommelser för 2024 års hyror.

Hyres­förhandlingarna om 2024 års hyror har startat. De privata hyresvärdarnas samarbetsorganisation Fastighetsägarna, har meddelat att de kräver en höjning på tolv procent. Sidan uppdateras löpande med den senaste informationen om de pågående förhandlingarna. Klicka på listan nedan för att hitta aktuell information för just din hyresvärd.

Stockholm

Privata bolag
Balder
Fastighetsägarna
Victoriahem

John Mattson

Willhem Allmännyttiga bolag
Armada
Botkyrkabyggen
Ekerö bostäder
Förvaltaren
Haninge Bostäder
HUGE
Järfällahus
Micasa
Nykvarnsbostäder
Nynäshamnsbostäder
Signalisten
Sigtunahem
Sollentunahem
Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska bostäder
Stadsholmen
Telge
Tyresöbostäder
Upplands Brohus
Värmdö Bostäder
Väsbyhem
Össebyhus

Kommunala hyresvärdar
Danderyds kommun
Nacka kommun 
Vallentuna kommun


Startsida hyres­förhandlingar

Förhandlingsinformation

Balder

Hyresgäst­föreningen och Balder AB har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Balder hyrorna med 4,5 procent i genomsnitt.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna väljer att avbryta hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen i Stockholms stad efter rekordhöga hyreskrav på 12 procent. Beslutet går nu för avgörande till oberoende skiljeman. Den 15 januari avbröts även förhandlingarna med Fastighetsägarna i Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje och Gotland.

Victoriahem

I länets södra kommuner är parterna överens om att hyrorna ska höjas med i genomsnitt 4,87 procent från 1 februari 2024. Överenskommelsen omfattar 10 500 lägenheter fördelade i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Södertälje. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 12 procent.

John Mattson

I Lidingö och Sollentuna är parterna överens om att hyrorna ska höjas med i genomsnitt 5,15 procent från 1 januari 2024. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 12 procent.

Willhem

Parterna är överens om att hyrorna ska höjas med i genomsnitt 4,93 procent från 1 januari 2024. Överenskommelsen gäller samtliga kommuner i Stockholms län. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 12 procent.

Armada

En överenskommelse har tecknats med Armada om en genomsnittlig hyreshöjning på 5,25 procent från 1 januari 2024. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 10,9 procent.

Botkyrkabyggen

Hyresgäst­föreningen och Botkyrkabyggen har kommit överens om kommande två års hyreshöjningar. Botkyrkabyggen kommer att höja hyrorna med 4,8 procent från 1 januari 2024 och med 4,5 procent från 1 januari 2025.

Ekerö bostäder

Efter krav på hyreshöjning med 9 procent har överenskommelse tecknats med Ekerö bostäder. Hyrorna höjs med 75 kronor per kvadratmeter och år. Lägenheter där värme ingår i hyran får dessutom ett tillägg på 100 kronor per månad. Förändringarna gäller från den 1 januari 2024.

Förvaltaren

Efter krav på hyreshöjning med 11,5 procent har överenskommelse tecknats med Förvaltaren. Hyrorna höjs med 74 kronor per kvadratmeter och år. För nyproduktion blir höjningen dock 3 procent. Förändringarna gäller från den 1 januari 2024.

Haninge Bostäder

Haninge Bostäder har avbrutit förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror, besked om hyreshöjningar eller fortsatt förhandling ligger för avgörande hos Hyresmarknadskommittén (HMK).  

HUGE

Hyresgäst­föreningen och Huge Bostäder har kommit överens om 2024 års hyreshöjningar. Avtalet innebär att Huge Bostäder kommer höja hyrorna i genomsnitt med 5,17 procent från 1 mars 2024. Bolaget krävde från början 9,1 procent i höjning från 1 januari 2024.

Järfällahus

Hyresgäst­föreningen och Järfällahus har kommit överens om kommande två års hyreshöjningar. Järfällahus kommer att höja hyrorna med i genomsnitt 4,7 procent från 1 januari 2024 och med 4,2 procent från 1 januari 2025. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 7,3 procent för 2024.

Micasa

Micasa avbröt förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror, efter krav på 9,34 procents höjning. Beslutet om nya hyror gick då för avgörande till Hyresmarknadskommittén (HMK), där en opartisk ordförande nu har tagit beslut om att Micasa får höja hyrorna med 5,2 procent från 1 januari 2024. 

Nykvarnsbostäder

Efter krav på hyreshöjningar med 12,5 procent har Nykvarnsbostäder avbrutit förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror, besked om hyreshöjningar ligger för avgörande hos Hyresmarknadskommittén (HMK).

Nynäshamnsbostäder

En överenskommelse har tecknats med Nynäshamnsbostäder om en hyreshöjning på 4,5 procent från 1 februari 2024. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 9,6 procent.

Signalisten

En överenskommelse har tecknats med Signalisten om en hyreshöjning på 4,8 procent från 1 januari 2024. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 7,5 procent. Överenskommelsen omfattar inte de fastigheter i Råsunda som legat i hyresnämnden för bruksvärdesprövning.

Sigtunahem

Efter krav på hyreshöjningar med 9,75 procent har Sigtunahem avbrutit förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror, besked om hyreshöjningar ligger för avgörande hos Hyresmarknadskommittén (HMK).

Sollentunahem

Efter krav på hyreshöjningar med 12,6 procent har Sollentunahem avbrutit förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror, besked om hyreshöjningar eller fortsatt förhandling ligger för avgörande hos Hyresmarknadskommittén (HMK).  

Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska bostäder

Bolagen har avbrutit förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror och lämnat vidare ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK). HMK har inte kunnat enas utan lämnar ärendet för beslut till oberoende ordförande.  

Förhandlingarna har trots det fortsatt med Svenska Bostäder där parterna har tecknat en överenskommelsen, ett tvåårigt avtal, som innebär att Svenska Bostäder höjer hyrorna med i genomsnitt 4,99 procent från första januari 2024 och med 4,69 procent från första januari 2025.

Stadsholmen

Förhandlingar pågår om 2024 års hyror.

Telge

Hyresgäst­föreningen och Telgebolagen har kommit överens om nya hyror för närmare 11 000 lägenheter i Södertälje. Från 1 januari 2024 höjer Telgebolagen hyrorna med 4 procent.

Tyresö Bostäder

Hyresgäst­föreningen och Tyresö Bostäder har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Tyresö Bostäder hyrorna med 4,48 procent i genomsnitt.

Upplands Brohus

Hyresgäst­föreningen och Upplands Brohus har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Upplands Brohus hyrorna med 4,52 procent i genomsnitt.

Värmdö Bostäder

Förhandlingar pågår om 2024 års hyror.

Väsbyhem

Hyresgäst­föreningen och Väsbyhem har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Väsbyhem hyrorna med 4,84 procent i genomsnitt.

Össebyhus

Hyresgäst­föreningen och Össebyhus har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Össebyhus hyrorna med 4,62 procent i genomsnitt.

 

Danderyds kommun

Olika typer av specialboenden som drivs av Danderyds kommun.

Hyresgäst­föreningen och Danderyds kommun har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Danderyds kommun hyrorna med 3,87 procent i genomsnitt.

Nacka kommun

Olika typer av specialboenden som drivs av Nacka kommun.

En övereleskommelse har tecknats med en höjning på 3,70 procent från 1 januari 2024.

Vallentuna kommun

Olika typer av specialboenden som drivs av Vallentuna kommun.

Har påbörjat hyres­förhandlingarna med oss och har krävt en hyreshöjning på 6,4 procent från 1 januari 2024.