Södra länken

Förhandlingsläget i Stockholm

Hur ser förhandlingsläget ut med just din hyresvärd? På den här sidan hittar du aktuell information om krav och överenskommelser för 2024 års hyror.

Hyres­förhandlingarna om 2024 års hyror har startat. De privata hyresvärdarnas samarbetsorganisation Fastighetsägarna, har meddelat att de kräver en höjning på tolv procent. Sidan uppdateras löpande med den senaste informationen om de pågående förhandlingarna. Klicka på listan nedan för att hitta aktuell information för just din hyresvärd.

Stockholm

Privata bolag

Balder
Fastighetsägarna
Victoriahem
John Mattson
Stena Fastigheter
Wallenstam
Willhem

Allmännyttiga bolag

Armada
Botkyrkabyggen
Ekerö bostäder
Förvaltaren
Haninge Bostäder
HUGE
Järfällahus
Micasa
Nykvarnsbostäder
Nynäshamnsbostäder
Signalisten
Sigtunahem
Sollentunahem
Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska bostäder
Stadsholmen
Telge
Tyresöbostäder
Upplands Brohus
Värmdö Bostäder
Väsbyhem
Össebyhus

Kommunala hyresvärdar

Danderyds kommun
Nacka kommun 
Vallentuna kommun


Startsida hyres­förhandlingar

Förhandlingsinformation

Balder

Hyresgäst­föreningen och Balder AB har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Balder hyrorna med 4,5 procent i genomsnitt.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna valde att avbryta hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen i Stockholms stad efter rekordhöga hyreskrav på 12 procent. Nu har den särskilda skiljemannen kommit med en rekommendation om hyreshöjning för 2024. Den innehåller en hyreshöjning på 5,8 procent från 1 april för runt 14 500 hushåll som bor i Stockholms stad. 

Den 15 januari avbröts även förhandlingarna med Fastighetsägarna i Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje och Gotland där beslut gick till avgörande hos oberoende skiljeman som beslutade att hyrorna höjs med 5,9 procent från 1 januari 2024.

Alla som företräds av Fastighetsägarna företräds inte av skiljemannens beslut. Hyresgäst­föreningen försöker nu att få bättre överenskommelser för de som inte omfattades.

Victoriahem

I länets södra kommuner är parterna överens om att hyrorna ska höjas med i genomsnitt 4,87 procent från 1 februari 2024. Överenskommelsen omfattar 10 500 lägenheter fördelade i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Södertälje. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 12 procent.

John Mattson

I Lidingö och Sollentuna är parterna överens om att hyrorna ska höjas med i genomsnitt 5,15 procent från 1 januari 2024. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 12 procent.

Stena Fastigheter 

Hyresgästeföreningen och Stena Fastigheter har träffat olika överenskommelser för olika kommuner. Hittills är överenskommelser om hyreshöjningar klara för Haninge 5,2 procent, Solna 4,8 procent, Nacka 5,3 procent, Upplands Väsby 3,7-5,5 procent.

Wallenstam

Hyresgäst­föreningen och Wallenstam har kommit överens om ett tvåårigt hyresavtal. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2024 och berör över 4500 lägenheter i Stockholm. Avtalet innebär att Wallenstam kommer höja hyrorna med knappt 5,1 procent från 1 januari, 2024 och 4,68 procent från 1 januari, 2025. Båda åren får nyproducerade lägenheter en lägre höjning. Wallenstam yrkade från början på en hyreshöjning på 10 procent för 2024.

Willhem

Parterna är överens om att hyrorna ska höjas med i genomsnitt 4,93 procent från 1 januari 2024. Överenskommelsen gäller samtliga kommuner i Stockholms län. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 12 procent.

Armada

En överenskommelse har tecknats med Armada om en genomsnittlig hyreshöjning på 5,25 procent från 1 januari 2024. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 10,9 procent.

Botkyrkabyggen

Hyresgäst­föreningen och Botkyrkabyggen har kommit överens om kommande två års hyreshöjningar. Botkyrkabyggen kommer att höja hyrorna med 4,8 procent från 1 januari 2024 och med 4,5 procent från 1 januari 2025.

Ekerö bostäder

Efter krav på hyreshöjning med 9 procent har överenskommelse tecknats med Ekerö bostäder. Hyrorna höjs med 75 kronor per kvadratmeter och år. Lägenheter där värme ingår i hyran får dessutom ett tillägg på 100 kronor per månad. Förändringarna gäller från den 1 januari 2024.

Förvaltaren

Efter krav på hyreshöjning med 11,5 procent har överenskommelse tecknats med Förvaltaren. Hyrorna höjs med 74 kronor per kvadratmeter och år. För nyproduktion blir höjningen dock 3 procent. Förändringarna gäller från den 1 februari 2024.

Haninge Bostäder

Haninge Bostäder avbröt förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror och istället fick Hyresmarknadskommittén (HMK) avgöra. Deras beslut innebär att hyrorna höjs med 5,5 procent från 1 januari 2024. 

HUGE

Hyresgäst­föreningen och Huge Bostäder har kommit överens om 2024 års hyreshöjningar. Avtalet innebär att Huge Bostäder kommer höja hyrorna i genomsnitt med 5,17 procent från 1 mars 2024. Bolaget krävde från början 9,1 procent i höjning från 1 januari 2024.

Järfällahus

Hyresgäst­föreningen och Järfällahus har kommit överens om kommande två års hyreshöjningar. Järfällahus kommer att höja hyrorna med i genomsnitt 4,7 procent från 1 januari 2024 och med 4,2 procent från 1 januari 2025. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 7,3 procent för 2024.

Micasa

Micasa avbröt förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror, efter krav på 9,34 procents höjning. Beslutet om nya hyror gick då för avgörande till Hyresmarknadskommittén (HMK), där en opartisk ordförande nu har tagit beslut om att Micasa får höja hyrorna med 5,2 procent från 1 januari 2024. 

Nykvarnsbostäder

Efter krav på hyreshöjningar med 12,5 procent har Nykvarnsbostäder avbrutit förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror, besked om hyreshöjningar ligger för avgörande hos Hyresmarknadskommittén (HMK).

Nynäshamnsbostäder

En överenskommelse har tecknats med Nynäshamnsbostäder om en hyreshöjning på 4,5 procent från 1 februari 2024. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 9,6 procent.

Signalisten

En överenskommelse har tecknats med Signalisten om en hyreshöjning på 4,8 procent från 1 januari 2024. Bolaget krävde inledningsvis en hyreshöjning på 7,5 procent. 

Sigtunahem

Efter krav på hyreshöjningar med 9,75 procent avbröt Sigtunahem förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror. Förhandlingarna har återupptagits och vi har kommit överens om hyreshöjningar på 5,5 procent för 2024 och 5,0 procent för 2025. 

Sollentunahem

Efter krav på hyreshöjningar med 12,6 procent avbröt Sollentunahem förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror. Hyresmarknadskommittén (HMK) har nu beslutat om hyreshöjningar på 5,25 procent från 1 januari 2024.

Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska bostäder

Bolagen avbröt förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen om 2024 års hyror och lämnade vidare ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK). För Familjebostäder och Stockholmshem beslutade HMK att höjningen skulle vara 5,3 procent i snitt från 1 januari 2024. Det innebär 5,6 procent för bruksvärdeshyror och 4,0 procent för presumtion (nyproduktion).

Trots avbrott fortsatte förhandlingarna med Svenska Bostäder där parterna tecknade en överenskommelse, ett tvåårigt avtal, som innebär att Svenska Bostäder höjer hyrorna med i genomsnitt 4,99 procent från första januari 2024 och med 4,69 procent från första januari 2025.

 

Stadsholmen

Hyresmarknadskommittén (HMK) beslutade 5,1 procent höjningar för kallhyror och 5,3 för varmhyror. Från 1 januari 2024.

Telge

Hyresgäst­föreningen och Telgebolagen har kommit överens om nya hyror för närmare 11 000 lägenheter i Södertälje. Från 1 januari 2024 höjer Telgebolagen hyrorna med 4 procent.

Tyresö Bostäder

Hyresgäst­föreningen och Tyresö Bostäder har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Tyresö Bostäder hyrorna med 4,48 procent i genomsnitt.

Upplands Brohus

Hyresgäst­föreningen och Upplands Brohus har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Upplands Brohus hyrorna med 4,52 procent i genomsnitt.

Värmdöbostäder

Hyresgäst­föreningen och Värmdöbostäder har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Värmdöbostäder hyrorna med 5,15 procent.

Väsbyhem

Hyresgäst­föreningen och Väsbyhem har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Väsbyhem hyrorna med 4,84 procent i genomsnitt.

Össebyhus

Hyresgäst­föreningen och Össebyhus har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Össebyhus hyrorna med 4,62 procent i genomsnitt.

Danderyds kommun

Olika typer av specialboenden som drivs av Danderyds kommun.

Hyresgäst­föreningen och Danderyds kommun har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med 1 januari 2024 höjer Danderyds kommun hyrorna med 3,87 procent i genomsnitt.

Nacka kommun

Olika typer av specialboenden som drivs av Nacka kommun.

En övereleskommelse har tecknats med en höjning på 3,70 procent från 1 januari 2024.

Vallentuna kommun

Olika typer av specialboenden som drivs av Vallentuna kommun.

Har påbörjat hyres­förhandlingarna med oss och har krävt en hyreshöjning på 6,4 procent från 1 januari 2024.