Allmännyttigt flerbostadshus i Stockholm FOTO: Hyresgästföreningen
Allmännyttigt flerbostadshus i Stockholm FOTO: Hyresgäst­föreningen

Stockholms stads allmännyttor strandar hyres­förhandlingarna

Förhandlingarna om 2024 års hyror mellan Stockholms stads allmännyttor och Hyresgäst­föreningen avbryts av bolagen. Stockholms stads tre stora allmännyttiga bostadsbolag yrkar på en hyreshöjning på 7,8 procent. Hyresgäst­föreningen menar att man absolut inte kan acceptera en så hög höjning, hyresgästerna har helt enkelt inte råd.

Efter att ha yrkat på höga 7,8 procent i hyreshöjningen för 2024 så väljer Stockholms stads tre stora allmännyttor, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem nu att lämna förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen och hänskjuta beslutet om nya hyror till Hyresmarknadskommittén (HMK). 

– Det här är starka allmännyttiga bolag med stabil ekonomi och de har haft decennier med väldigt goda förutsättningar, de behöver inte en sådan hög höjning. När det nu kommer dåliga år vill bolagen dumpa alla kostnadsökningarna på hyresgästerna. Det kan vi inte acceptera. Vi är alltid beredda att förhandla, sätta oss ned och komma överens. Men då måste det vara med en utgångspunkt att vi tar delat ansvar, inte bara att en part ska ta hela smällen, säger Yngve Sundblad, ordförande i Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder.

Hyresgäst­föreningen tycker det är viktigt att hyres­förhandlingar sker lokalt och utifrån den modell parterna enats om ska vägleda förhandlingarna. Den svenska modellen som hyres­förhandlingarna också är en del av, är viktig att värna om.    

– De största förlorarna på strandningar är hyresgästerna. Vi är oroliga att det kommer resultera i stora retroaktiva hyror, och det kan bli väldigt tufft i ett läge då många hyresgäster redan har det kämpigt ekonomiskt. Vi hoppas att allmännyttorna vill ta sitt samhällsansvar och återgå till förhandlingar med oss, säger Yngve Sundblad.

Efter en höst med rekordhöga hyreskrav och tröga förhandlingar har Hyresgäst­föreningen märkt att årets förhandlingsomgång till slut börjar öppna upp sig. Och på många håll i Sverige har parterna kommit överens. Bland annat är flera överenskommelser klara med allmännyttor.

– Vi är besvikna att Stockholms tre stora allmännyttor låst fast sig vid sina höga yrkanden och tycker att hyresgästerna ska ta smällen. Stockholmarna äger de här bolagen gemensamt, vill verkligen den politiska majoriteten att de agerar så här? Vi är alltid beredda att förhandla, sätta oss ned och komma överens. De är välkomna tillbaka till förhandlingsbordet när som helst, säger Susanne Sjöblom, ordförande, Hyresgäst­föreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Adam Hillawi, förhandlingsledare, Hyresgäst­föreningen region Stockholm
Telefon: 0703791910
E-post: adam.hillawi@hyresgastforeningen.se