Beskedet från skiljeman om hyreshöjning för 14 500 hushåll i Stockholms stad

Efter att Fastighetsägarna Stockholm avbröt förhandlingarna i december så har nu den särskilda skiljemannen kommit med en rekommendation om hyreshöjning för 2024. Den innehåller en hyreshöjning på 5,8 procent från 1 april för runt 14 500 hushåll som bor i Stockholms stad. Fastighetsägarna krävde höjningar på tolv procent.

I december avbröt Fastighetsägarna Stockholm, som är ombud för flera privata fastighetsägare i Stockholms stad, förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen för att i stället vända sig till den oberoende tvistelösningen i hyresnämnden. Fastighetsägarna krävde tolv procents hyreshöjning, både i förhandlingarna och i sin ansökan till skiljemannen. Processen har berört drygt 14 procent av de privatägda hyreslägenheterna i Stockholms stad.

Nu har en rekommendation från skiljemannen kommit om att hyrorna ska höjas med 5,8 procent från 1 april 2024.

– Det är en oerhört hög höjning som kommer att drabba många hårt. Visst är det mycket lägre än de tolv procent som Fastighetsägarna krävde, men det blir tungt för oss berörda hyresgäster, säger Elisabeth Härlin, ordförande för Hyresgäst­föreningens privata förhandlingsdelegation i Stockholms stad.

Rekommendationen från särskild skiljeman är den första för 2024 års hyres­förhandlingar i Stockholms län.

– Det verkar som om vi fick betala dyrt för att slippa retroaktiv höjning. Höjningen i sig blir betydligt högre än de överenskommelser och beslut från tvistlösning vi har hittills, men slår man ut det på helårseffekt blir det lägre. Problemet är att höjningen på 5,8 procent kommer att ligga kvar i hyran inför kommande år, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg, Hyresgäst­föreningen region Stockholm.

 

Fakta om särskild skiljeman: 

När Hyresgäst­föreningen och de kommunala bostadsbolagen inte kommer överens i de årliga hyres­förhandlingarna har tvisten kunnat avgöras av Hyresmarknadskommittén, HMK, där företrädare för de båda parterna ingår. Första januari 2023 infördes en ny lag som innebär att även privatvärdar får ett oberoende tvistlösningsorgan där hyrestvister kan lösas. Modellen innebär att en part kan ansöka om att en särskild skiljeman ska avgöra hur mycket hyran ska höjas. Detta kan göras tidigast tre månader och senast fyra månader efter påbörjad förhandling. Tvisten ska avgöras senast sex veckor efter att hyresnämnden utsett skiljeman. I sin bedömning av hur mycket hyran ska höjas ska skiljemannen ta hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten. 

Skiljemannen avgör tvisten genom att ge en skriftlig rekommendation om hur mycket hyran ska höjas – parterna ska sedan ingå en förhandlingsöverenskommelse inom två veckor och höja hyran enligt rekommendationen. Men värt att komma ihåg är att parterna alltid är fria att komma överens lokalt även efter en dom om parterna är eniga om det. 

För mer information, kontakta:

Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg, Hyresgäst­föreningen region Stockholm
Telefon: 0706396171
E-post: kristoffer.burstedt@hyresgastforeningen.se