Illustration av ett bostadsområde Text Hjälpredan

Efter årsmötet i region Norrland

När årsmötet är avklarat finns det fortfarande ett par viktiga saker ni i styrelsen behöver göra.

Fördela rollerna i styrelsen  

Direkt efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig (fördela arbetsuppgifter inom styrelsen). Det är bara ordföranden som väljs på årsmötet. Vilka roller ni kan ha finns HÄR

Skicka in årsmötesprotokollet  

Sekreteraren på årsmötet renskriver protokollet och de två justerarna från årsmötet läser det, gör eventuella justeringar och skriver under. Sedan ska en kopia av protokollet skickas till revisorerna och originalet lämnas till er kommunförening, senast en vecka efter årsmötet. Om ni i den lokala hyresgästförenigen eller er kommunförening inte har valt egna revisorer så ska årsmötesprotokollet skickas till regionens revisorer. Ni kan antingen scanna eller fota protokollet och maila det till revision.norrland@hyresgastforeningen.se alternativt kopiera protokollet och skicka det till:

Revision Hyresgäst­föreningen

Västra Norrlandsgatan 10D

903 27 Umeå

Skicka in rapportblankett

Fyll i rapportblanketten och skicka in den senast en vecka efter årsmötet.

Ni kan antingen scanna eller fota blanketten och maila den till admin.norrland@hyresgastforeningen.se alternativt skicka den till

Hyresgäst­föreningen

Linda Käck

Västra Norrlandsgatan 10D

903 27 Umeå

Så fort det är inskickat registreras ditt uppdrag som förtroendevald i medlemsregistret. Det är bland annat för att du ska kunna få information från Hyresgäst­föreningen och styrelsen. Det ger dig även tillgång till mer material på den digitala läroplattformen Lärkan. De nomineringar som skrivits in i protokollet lämnas vidare från kontoret till hyresgäst­föreningens valberedning.