Hyresförhandlingar i norra Skåne

Hyresförhandling i region norra Skåne 2024

Håll koll på vad som händer i hyres­förhandlingarna i norra Skåne och södra Halland. Denna sida uppdateras löpande med den senaste informationen om förhandlingsläget i regionen. 

Vi håller nere hyresvärdarnas krav

Nu är merparten av hyres­förhandlingarna klara i regionen. Snittet i regionen ligger på 5,01 procent och nationellt ligger det på 5,13 procent. Fastighetsägarna i regionen ville i snitt höja hyran med 10,07 procent.

Årets hyres­förhandlingar har präglats av ett än mer ansträngt samhällsekonomiskt läge än i fjol. Det är en otroligt tuff sits för många av landets hyresgäster och vi har kämpat allt vi kan för att trycka ned de rekordhöga kraven som fastighetsägarna kommit med.

 

Hyresförhandling

Hyresgästerna i regionen

  • Hyresgäst­föreningen förhandlar för ca 110 000 lägenheter i norra Skåne och södra Halland. Vi har ca 2500 förhandlingsordningar, d v s fastigheter där vi har ett avtal med hyresvärden om att vi företräder hyresgästerna vid hyres­förhandlingarna.
  • I regionen finns 120 förhandlings­delegater, d v s personer som engagerar sig ideellt och som är med och förhandlar hyran för sig och sina grannar.
  • Hyreshöjningen i regionen för 2023 låg på 4,34 procent för privata fastighetsägare och för de kommunala fastighetsägarna på 4,24 procent.
    Snittet blev 4,27 procent.
  • Under 2023 ökade kostnaderna för el, fjärrvärme, avfall samt vatten och avlopp i Skåne med 12,1 procent och i Halland med 12,6 procent. I Halland är det dyrast för Hylteborna som betalar i snitt 2842 kronor per lägenhet och månad. I Skåne är det dyrast för boende i Svalöv som betalar i snitt 3 117 kronor och billigast är det för boende i Höganäs som betalar i snitt 2 344 kronor per lägenhet och månad.
  • Om man jämför med boende i övriga boendeformer lägger hyresgäster den största delen av sin inkomst på boendet och har samtidigt i genomsnitt 28 procent lägre medianinkomst.