Hyres­förhandlingar i norra Skåne

Hyresförhandling i region norra Skåne 2024

Håll koll på vad som händer i hyres­förhandlingarna i norra Skåne och södra Halland. Denna sida uppdateras löpande med den senaste informationen om förhandlingsläget i regionen. 

Orimliga hyreskrav

Fastighetsägarna som förhandlar hyrorna för flera olika privata hyresvärdar har krävt en hyreshöjning på 11-12 procent. Hyres­förhandlingarna med flera kommunala fastighetsbolag har inletts och de vill höja hyran mellan 5,23 - 14,21 procent. 

Det här är andra året som hyresvärdarna kräver chockhöjda hyror. Det enda som står mellan dig och deras krav är Hyresgäst­föreningen. När vi nu går in i hyres­förhandlingarna för 2024 kommer vi fortsätta kämpa för rimliga hyreshöjningar. Chockhöjda hyror är inte lösningen.

Vad som däremot är lösningen är att hålla hyrorna på en balanserad och bra nivå, det tjänar både hyresvärdarna och hyresgästerna på. Genom att vi går samman och förhandlar kollektivt kan vi få en trygg och stabil hyresutveckling.

Hyresförhandling

Hyresgästerna i regionen

  • Hyresgäst­föreningen förhandlar för ca 110 000 lägenheter i norra Skåne och södra Halland. Vi har ca 2500 förhandlingsordningar, d v s fastigheter där vi har ett avtal med hyresvärden om att vi företräder hyresgästerna vid hyres­förhandlingarna.
  • I regionen finns 120 förhandlings­delegater, d v s personer som engagerar sig ideellt och som är med och förhandlar hyran för sig och sina grannar.
  • Hyreshöjningen i regionen för 2023 låg på 4,34 procent för privata fastighetsägare och för de kommunala fastighetsägarna på 4,24 procent.
    Snittet blev 4,27 procent.
  • Under 2023 ökade kostnaderna för el, fjärrvärme, avfall samt vatten och avlopp i Skåne med 12,1 procent och i Halland med 12,6 procent. I Halland är det dyrast för Hylteborna som betalar i snitt 2842 kronor per lägenhet och månad. I Skåne är det dyrast för boende i Svalöv som betalar i snitt 3 117 kronor och billigast är det för boende i Höganäs som betalar i snitt 2 344 kronor per lägenhet och månad.
  • Om man jämför med boende i övriga boendeformer lägger hyresgäster den största delen av sin inkomst på boendet och har samtidigt i genomsnitt 28 procent lägre medianinkomst.