Foto: Erik Yngvesson
Foto: Erik Yngvesson

Hammarkullen – unik förebild som medskapande civilsamhälle

Hammarkullen är en föregångare i hur ett aktivt organiserat civilsamhälle kan byggas. Dessutom har området stor potential att kunna bli en förebild för hållbar utveckling i stadsnära miljö. Det visar två rapporter som studerat Hammarkullen närmare.

2017 fick Lasse Fryk, tidigare lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, i uppdrag av Hyresgäst­föreningen att inför stadsdelen Angereds 50-årsfirande 2020 beskriva ”Hammarkullemodellen”. Tanken var att beskriva hur det lokala engagemanget i civilsamhället fungerar i området. Nu är rapporten, som heter Hammarkullen 2020–2030 – från förort till europeiskt utvecklingsområde, klar och visar att det finns mycket positivt engagemang i området som inte alltid lyfts fram i ljuset.

– Jag ser Hammarkullen som väldigt unikt. Det finns inget annat område med den potentialen att forma ett lokalt hållbart samhällsbyggande där medborgarna är aktiva medskapare, säger Lasse Fryk.

– Hammarkullen har en lång tradition av ett aktivt organiserat civilsamhälle. Mångfalden i olika bakgrunder och erfarenheter är stor. Tillsammans har man ändå hela tiden lyckats upprätthålla en identitet i området och samtidigt vara öppen mot världen och förändringar i samhället. Det är det unika för Hammarkullen.

Förhoppningen är att rapporten ska synliggöra en annan del av Hammarkullen som kan inspirera och förmedla en hoppfull bild av civilsamhället i området.

– I Hammarkullen hoppas jag det kan bidra till att de som bor i området även fortsatt ska vara stolta över Hammarkullen. Utifrån sett hoppas jag att akademin, näringslivet, politiker och medborgare ska se Hammarkullen som ett exempel på att mångfald är en kvalitet som vi behöver lära från och använda oss av även utanför Hammarkullen, säger Lasse Fryk.

Parallellt med arbetet att beskriva Hammarkullemodellen pågick också en lokal ekonomisk analys av området med fokus på hållbar utveckling under ledning av projektledaren Dan Melander. Det har resulterade i rapporten Hammarkullen 2020–2030 – Lokal ekonomisk analys för hållbar utveckling i Hammarkullen efter samarbete mellan det europeiska regionalfondsprojektet Stadslandet, Business Region Göteborg och Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige. Rapporten visar områdets utvecklingsmöjligheter i linje med FN:s 17 globala hållbarhetsmål och EU:s planerade satsningar för 2030.

– Rapporten visar att vi kan ta tillvara på de positiva krafter som finns i det lokala samhället för att bygga det hållbara samhället som vi måste ställa om till. Men för att göra det krävs det att det finns en resurssatt samarbetsorganisation och struktur där invånare, föreningsliv, näringsliv, akademin och staden jobbar tillsammans. Just det tydliga underifrånperspektivet är också det som EU-kommissionen förordnar, säger Dan Melander.

Rapporterna hittar du i spalten till höger.