Hemlös
Istock by Getty Image
global bostadskris

Pandemin förvärrar den globala bostadskrisen

En trygg bostadssituation har visat sig vara avgörande för att undvika spridning av coronaviruset. 20 procent av världens befolkning, 1,8 miljarder människor, saknar lämpliga bostäder. Idag går den internationella hyresgästorganisationen International Union of Tenants ut med en global uppmaning om att säkerställa en värdig bostadssituation för alla.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Marie Linder, ordförande för International Union of Tenants samt ordförande för den svenska hyresgäst­föreningen, uppmanar regeringar och kommuner världen över att under pandemin säkerställa:

 • Att inga hyresgäster vräks från sina bostäder

 • Att det finns ekonomiskt överkomliga bostäder för alla, inklusive de hemlösa

 • Att det finns ekonomiskt stöd för hyresgäster, genom bidrag och hyresfonder

Höga boendekostnader, bostadsbrist och hemlöshet var ett globalt problem redan innan pandemin. Den stigande arbetslösheten har gjort situationen akut för många hushåll, inte minst bland unga som arbetar i branscher som drabbats hårt av pandemin. I exempelvis USA klarade var tredje hyresgäst inte att betala hyran i juli. I september införde USA:s federala regering ett förbud mot vräkningar, vilket kan rädda 40 miljoner amerikaner från att förlora sina hem under pandemin. Ett motsvarande förbud borde införas även i EU:s länder menar Marie Linder, ordförande för IUT som består av hyresgästorganisationer i 47 länder.

– Oavsett var i världen man bor så är coronaviruset ett hot. För riskgrupper är hemmet det främsta skyddet mot att smittas. Vi befinner oss i en alldeles särskild situation och människors möjlighet att kunna bo kvar i sina hem är avgörande för att förhindra vidare smittspridning och skydda riskgrupper, säger Marie Linder.

EU-kommissionen beskrev boendesituationen redan 2018 som mycket allvarlig där var tionde hushåll (9,6 %) i medlemsländerna lägger 40 procent av sin inkomst på boendet och har svårt att få ekonomin att gå ihop. Samtidigt har hemlösheten i Europa ökat med 70 procent de senaste tio åren. Mot bakgrund av prognoser som pekar på ökande arbetslöshet i Europa kommer sannolikt fler hushåll drabbas av hemlöshet om inte medlemsländerna vidtar kraftfulla preventiva åtgärder.

Nyligen publicerad statistik från Kronofogden visar att sedan den 16 mars har över 1 200 personer vräkts, varav över 200 är barnfamiljer. Det är en minskning med knappt 8 procent jämfört med samma period förra året. När coronaviruset slog till vädjade Hyresgäst­föreningen till landets hyresvärdar om att ha överseende med sena hyresinbetalningar samt avstå från vräkningar under pandemin. Hyresgäst­föreningen föreslog även att regeringen skulle införa en statlig hyresfond för hyresgäster som drabbats av uppsägning.

– Trots pågående pandemi tvingas människor lämna sina hem. Politikerna har makten att förhindra detta. Ingen borde vräkas innan coronaviruset har stoppats, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgäst­föreningen.

Länder som infört stopp för vräkningar:

 • Argentina
 • Australien
 • Belgien
 • Canada
 • Frankrike
 • Irland
 • Israel
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Nya Zealand
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Ungern
 • USA
 • Österrike

Länder som infört hyresstöd

 • Japan
 • Luxembourg
 • Mexiko
 • Portugal
 • Ryssland
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike