Skiss av bostadsområdet. Varierande boendeformer med genomgående grönytor ger ett inkluderande och tryggt område.
Kaminsky Arkitektur
Skiss av bostadsområdet. Varierande boendeformer med genomgående grönytor ger ett inkluderande och tryggt område.

Pilotprojekt för LITA i Bjuv

När ett nytt bostadsområde skulle byggas i Bjuv vanns markanvisningstävlingen av Fastighetsbolaget 3Hus, i samarbete med Kaminsky Arkitektur - med stöd av Hyresgäst­föreningens LITA-modell.

När det kommer till stadsplanering höjs ofta röster för att de boende i området kommer in för sent i processen. I Bjuv har hyresgästerna kommit in redan i markanvisningsskedet. 

- När det gäller projektet i Bjuv har vi kommit in tidigt i planeringsprocessen, där vi vill vara. I det skedet när det går att påverka, säger Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling på Hyresgäst­föreningen.

LITA står för levande, inkluderande, trygg och attraktiv. Att Hyresgäst­föreningen med sin modell LITA kom med i projektet i Bjuv beror till stor del på att Kenneth kontaktade arkitekten Joakim Kaminsky via Linkedin.  Kenneth tyckte att det borde finnas förutsättningar för att kunna samarbeta, i någon form, vilket Joakim också tyckte. Kenneth skickade sedan material kring LITA- modellen och Joakim blev intresserad.

- Vi höll ett digitalt möte i maj 2020 och kort därefter tog Joakim med vår modell i en markanvisningstävling för byggprojektet kvarteret Ankan i Helsingborg. Tyvärr gick det inte hela vägen.

Under arbetet med projektet i Helsingborg engagerade sig även Hyresgäst­föreningens regionkontor norra Skåne och Fastighetsbolaget 3Hus AB. De är också med i arbetet med projektet i Bjuv där de tillsammans med hyresgäst­föreningen i Bjuv genom Rolf Malmberg, som också är ordförande i Hyresgäst­föreningen Nordvästskåne, bildat en arbetsgrupp.

- Vi kom tidigt in med våra önskemål som bland annat handlade om blandade upplåtelseformer, varierade byggnadstyper, grönytor med inslag av vatten och gemensamhetslokal.

Bjuvs kommun har hörsammat önskemålen och hela 50 procent av det planerade området kommer att bestå av grönytor som blir tillgängliga för allmänheten.

- Fastighetsbolaget 3Hus AB har också planerat för odling och för två verksamhetslokaler. De har även varit positiva till vårt önskemål om en stor gemensam lokal. Jättebra för att öka gemenskapen och engagemanget i området. 

Kenneth hoppas att projektet i Bjuv kan ge skjuts åt LITA så att fler aktörer på bostadsmarknaden tar hjälp av modellen.

- LITA utgår från vad du som hyresgäst tycker är viktigt för att du ska trivas och känna dig trygg i ditt bostadsområde. Nöjda och trygga hyresgäster vill väl alla fastighetsägare ha? 

Nästa steg i processen är att samrådsförslaget kommer att presenteras efter sommarsemestrarna.

- Det blir spännande att se hur förslaget ser ut, om de har tagit hänsyn till våra önskemål eller inte, säger Kenneth Berglund.