Ung man går på gatan i sällskap
iStock

Unga vuxnas boende

Rapporten Unga vuxnas boende visar att 200 000 unga bor kvar hemma fast de inte vill. Årets undersökning visar en positiv trend där antalet unga med eget boende ökar, trots det är andelen hemmaboende historiskt hög. Rapporten vittnar om en utsatthet bland unga där 7 procent svarat att de utsatts för trakasserier och diskriminering på bostadsmarknaden.

Sedan 1997 genomför Hyresgästföreningen vartannat år undersökningen Unga vuxnas boende. Rapporten visar hur unga vuxna mellan 20 och 27 år bor och vill bo i Sverige. Hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut, och hur utvecklingen av de unga vuxnas bostadssituation ser ut över tid. 

unga man tittar ut i fönster

24 procent av unga vuxna bor kvar hos föräldrarna 

24 procent svarar i årets undersökning att de bor hemma hos föräldrar. Det betyder att antalet hemmaboende unga vuxna i Sverige är cirka
238 000 personer. Detta är en lägre andel än föregående mätning (27 %), men på samma nivå som år 2017. Andelen unga vuxna med eget boende har alltstå ökat, ett resultat som främst drivs av att färre unga bor kvar i föräldrahemmet, men också att färre bor inneboende hos andra. Detta skulle kunna återspegla den högre byggtakten – som ökat mer än befolkningen varje år sedan 2018.

84 procent är ofrivilligt hemmaboende 

Andelen ofrivilligt hemmaboende fortfarande är historiskt hög. Utveckling drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet. 84 procent, motsvarande 199 700 personer, bor kvar hemma fast de inte vill.

Var tredje ung vuxen tvekar inför att bilda familj

Fler än var tredje ung tvekar inför att bilda familj eller flytta till en annan ort till följd av läget på bostadsmarknaden. Detta får även konsekvenser för samhällsekono­min, när rörligheten på arbetsmarkna­den hämmas av att unga människor inte kan flytta till jobb eller studieplatser. 

Sju procent har upplevt trakasserier eller diskriminering

Samtliga unga vuxna fick svara på frågan om huruvida de har upplevt att de har blivit trakasserade, diskriminerade eller utsatt i någon form i samband med att de sökt bostad. 7 procent svarade ja. Den vanligaste formen av trakasserier och diskriminering är rasism (15 %) följt av sexuella trakasserier (10 %), ålderdiskriminering (9%), diskriminering på grund av kön, (5 %) eller blivit lurade (4%).

Hyresgästföreningens förslag

Årets rapport visar att andelen unga vuxna som är ofrivilligt hemmaboende fortfarande är historiskt hög. Utveckling drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet. För att underlätta för unga och sänka tröskeln in på bostadsmarknaden föreslår Hyresgästföreningen tre reformer:

  • Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid 
  • Stärk bostadsbidraget  
  • Utveckla dagens investeringsstöd.  

- Det är positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är helt orimligt att nästan 200 000 unga tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och kunna skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att 200 000 unga inte har rätt att påbörja sitt vuxenliv, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen i en kommentar till rapporten. 

Fakta om rapporterna

Hyresgästföreningen har undersökt hur unga vuxna bor vartannat år sedan 1997, detta är trettonde gången undersökningen genomförs. Undersökningen har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästföreningen under sommaren 2021. Undersökningen har genomförts med en blandning av metoder; en mix av webbpaneler och SMS-utskick till unga vuxna i åldrarna 20 till 27 år.

Totalt har 4 481 svar samlats in. Svaren är fördelade över regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund, Blekinge, Växjö samt övriga Sverige. Svarsandelen för respektive region är 23 % (Stockholm), 22 % (Göteborg), 18 % (Malmö/Lund), 10 % (Blekinge), 9 % (Växjö) och resterande 18 % från övriga Sverige.

Läs de regionala rapporterna

Läs om unga vuxnas boendesituation där du bor.

Unga vuxna Blekinge 
Unga vuxna Göteborg 
Unga vuxna Malmö 
Unga vuxna Stockholm
Unga vuxna Växjö 

Seminarium Unga vuxnas boende

Direktsändning på Youtube och Facebook 1 november kl 12.00-12.45

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies