Social bostadspolitik

Ett betydligt fattigare Sverige hade både ambitioner och råd med en generell social bostadspolitik.

Idag har bostadsförsörjningen i alltför hög grad överlämnats till marknaden att planera och finansiera. Det måste tas ett tydligare politiskt ansvar för att alla människor får rätt och råd att bo bra. Att det byggs för de behov som finns, att renoveringar inte blir renovräkningar, att andrahandsmarknadens hålls sund och att hyror inte blir orimliga i vare sig nybyggda eller befintliga hyreshus.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Staten måste med en generell social bostadspolitik skapa rättvisa ekonomiska villkor och se till både nybyggnad och ombyggnad kan finansieras med rimliga villkor.
  • Kommunerna måste ta sitt bostadsförsörjningsansvar genom att arbeta med planering, byggande och stadsutveckling utifrån medborgarnas behov.
  • Kommunerna ska använda sin allmännytta som föredöme i byggande och förvaltning av hyresbostäder för alla typer av hushåll.