ccvc

När kan jag få bostadsbidrag?

Räcker inte pengarna till hyran? Då finns det hjälp att få, men det kan va klurigt att veta vilka stöd du har rätt till. Här kan du läsa om vilka bostadsbidrag som finns att söka och vad som är viktigt att tänka på för att inte bli återbetalningsskyldig.

Har du inte råd med hyran kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Beroende på din ålder och livssituation finns det olika stöd du kan söka:

  • Bostadsbidrag för unga under 29 år
  • Bostadsbidrag för barnfamiljer
  • Bostadstillägg om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning
  • Bostadstillägg för pensionärer

Bli medlem i Hyresgäst­föreningen

För att öka din trygghet är kan det vara en god idé att bli medlem i Hyresgäst­föreningen. Av oss kan du få juridisk hjälp om du hamnar i tvist med hyresvärden. Du får också möjlighet att teckna vår BoKvar-försäkring som ger en extra trygghet om du skulle bli sjuk eller arbetslös.

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om bostadsbidraget?

Vi tycker att bostadsbidraget är viktigt för att hjälpa utsatta hushåll som har svårt att få pengarna att räcka. Men systemet som urholkats under årtionden måste bli bättre än vad det är idag. Vi vill att bostadsbidragen och bostadstilläggen förstärks och förbättras, och att risken för återbetalning minskar. Samtidigt får bostadsbidraget aldrig ersätta en statlig bostadspolitik som löser problemen med bostadsbrist och höga hyror. Läs mer om våra förslag i vårt 10-punktsprogram 

Vi vill att bostadsbidraget förbättras men det får aldrig ersätta en bostadspolitik som löser problemen med bostadsbrist och höga hyror.

Bostadsbidrag till unga och barnfamiljer

Det finns två typer av bostadsbidrag: Bostadsbidrag till unga mellan 18–28 år och bostadsbidrag till barnfamiljer. Tillhör du någon av dessa grupper kan du ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Vem som får bidrag och hur mycket beror på hyresnivå, inkomst, familjesituation och boyta. På Försäkringskassans hemsida finns ett formulär som du fyller i för att se om du uppfyller kraven för att få bostadsbidrag. 

  • När du söker så var noggrann med att lämna korrekta uppgifter för att slippa bli återbetalningsskyldig. 

Tilläggsbidrag för barnfamiljer

Från och med juni 2024 får alla barnfamiljer som har bostadsbidrag ett tilläggsbidrag. Tilläggsbidraget är ett tillfälligt extra stöd och betalas ut automatiskt. Tilläggssumman motsvarar 40 procent av ditt vanliga bostadsbidrag. Exempelvis: Får du 1000 kr per månad i bostadsbidrag får du ett tillägg på 400 kr per månad.

Hur mycket kan man få i bostadsbidrag?

Tillhör du gruppen unga vuxna (18-28 år) kan du maximalt få 1300 kronor i månaden. Maxbeloppet för barnfamiljer varierar från 3400 till 5200 kronor beroende på bland annat hur många barn som bor i hushållet. I mars 2023 fick barnfamiljer i genomsnitt 2811 kronor. Vid samma period låg genomsnittet för bostadsbidrag till gruppen unga vuxna på 953 kronor.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Ja, om du inte längre uppfyller villkoren för bostadsbidrag och inte anmält det till Försäkringskassan kan du bli återbetalningsskyldig. Tyvärr är det många som blir det. En undersökning som Hyresgäst­föreningen gjort visar att nästan hälften, 48 procent av sammanboende hushåll med bostadsbidrag under 2021 förväntades behöva betala tillbaka en del av beloppet de fått. 

Så undviker du att behöva betala tillbaka

För att du ska få det bidrag du har rätt till och inte riskera att bli återbetalningsskyldig är det viktigt att du uppger korrekt information till Försäkringskassan och meddelar förändringar kring din ekonomi, om du flyttar, om någon flyttar in eller ut ur lägenheten eller om ett barn fyllt 18 och inte längre får studiebidrag eller barnbidrag. Läs mer om vilka regler som gäller hos Försäkringskassan.

Bostadstillägg för pensionärer 

Har du gått i pension kan du ansöka om ett bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten Bostadstillägget är till för dig som tar ut hela din pension, är över 66 år, har låg pension och höga boendekostnader. Du kan ansöka om bostadstillägg oavsett om du hyr eller äger din bostad. 

Bostadstillägg för dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning

Får du aktivitetsersättning eller sjukersättning kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan, om du har boendekostander. Det gäller även dig som har en invaliditetsförmån från ett annat europeiskt land.