händer i luften

Bostadspolitikens A-Ö

Här kan du läsa vad Hyresgäst­föreningen tycker i bostadspolitiska frågor. Bostadspolitikens A-Ö fastställs demokratiskt av Hyresgäst­föreningens högsta beslutande organ förbundsstämman, som hålls vartannat år.

Om Bostadspolitikens A till Ö

I dokumentet Bostadspolitikens A till Ö kan du läsa vad Hyresgäst­föreningen tycker i olika bostadspolitiska frågor. Bostadspolitikens A till Ö har fastställts demokratiskt av Hyresgäst­föreningens högsta beslutande organ förbundsstämman, som hålls vartannat år.