grannar samtalar
iStock

Störande grannar

Störs du av dina grannar? Det bästa är att först ta direktkontakt med grannarna och hjälper inte det så finns det stöd att få. Här har vi samlat tips om hur du kan gå till väga.

Att bo i ett flerfamiljshus nära andra människor är inte helt okomplicerat. Med olika rutiner, arbeten och familjeförhållanden är det lätt att både störa och att bli störd. Det är ofrånkomligt att höra ljud från sina grannar och vissa ljud får man helt enkelt bara acceptera. Lekande barn under dagtid är ett exempel på ett sådant ljud. Det gäller oavsett om du jobbar natt och har andra dagsrutiner.

Högljudda grannar

Du som hyresgäst måste kunna leva ett normalt liv. Ska du bjuda hem till fest är det bra att prata med grannarna innan och även sätta upp en lapp med info i trappuppgången. Men visa alltid hänsyn. Du som hyresgäst ansvarar också för störningar som förorsakats av gäster eller andra personer inom hushållet. Renoverar du är det ditt ansvar att renoveringsarbetet och de personer som utför arbetet inte stör grannarna på olämpliga tider.  

Vad räknas som störning i hyresrätt?

Vad som bör betraktas som störningar i boendet är beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Du måste kunna leva ett normalt liv i din bostad samtidigt ansvarar du som hyresgäst för att inte utsätta din omgivning för störningar. Vanliga exempel på störningar är:

  •    Hög musik eller volym på tv:n
  •    Oväsen i trappuppgången
  •    Hundar som skäller och ylar
  •    Att klampa i golvet i bostaden
  •    Högljutt sex

Många hyresvärdar har själva satt upp regler för när de anser att det ska vara tyst. Det finns dock inga bestämmelser om tider i hyreslagen. Utgångspunkten är att du aldrig får störa dina grannar.

Vad gör jag om grannarna stör mig?

En hyresgäst som inte visar hänsyn och stör sina grannar, oavsett tid på dygnet, riskerar att bli uppsagd i förtid eller inte få sitt hyresavtal förlängt. Störs du av din granne rekommenderar vi att du själv kontaktar personen som du upplever stör dig, kanske är inte grannen medveten om störningen och förhoppningsvis löser sig problemet. Om inte bör du vända dig till din hyresvärd och berätta om störningarna skriftligen. Hyresvärden är då skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Hyresgäst­föreningen kan också stötta Genom att sätta press på en hyresvärd som inte tar sitt ansvar när det rör sig om faktiska störningar.

Samla bevis genom att föra anteckningar

Det kan vara svårt att bevisa att störningar från grannarna faktiskt förekommer. Ett tips är att föra anteckningar om när och hur störningarna sker. Även om det kan kännas obekvämt är det bra att du meddelar hyresvärden när upprepade störningar förekommer. Det kan då användas som bevis för hyresvärden, exempelvis vid missbruksproblem eller vid polisingripande. En del hyresvärdar använder sig också av en störningsjour som kan intyga att störningar förekommit och att grannar har klagat.

Störningar som skadar bostadsmiljön

Det finns regler i hyreslagen om att man som hyresgäst inte får utsätta sina grannar för störningar som kan vara skadliga för de boendes hälsa eller försämra deras bostadsmiljö̈. Det finns inget förbud mot att röka i sin bostad, eller på sin balkong/uteplats. Däremot är rökningen en vanlig konflikt mellan grannar.

Hyresvärden är skyldig att agera

Är hyresvärden medveten om att störningar förekommer är hen skyldig att agera genom att ge hyresgästen en tillsägelse och se till att störningarna omedelbart upphör. Om hyresgästen följer tillsägelsen och störningarna inte återkommer, är det ingen risk att hyreskontraktet sägs upp. Om det inte rör sig om särskilt allvarliga störningar.

Hyresgästen och hyresvärdens ansvar

Hyresvärden är skyldig att ge tillsägelse till hyresgästen som ansvarar för lägenheten, det vill säga personen som äger eller står på förstahandskontraktet. Detta gäller även om personen som orsakat störningen hyr i andra hand, ansvarig hyresgäst måste alltid bli informerad. Hyresvärden måste försäkra sig om att skicka tillsägelsen till den adress ansvarig hyresgäst är skriven på för att meddelandet säkert ska komma fram. Tillsägelsen ska skickas i rekommenderat brev. 

Underrätta socialnämnden

När en hyresgäst är ansvarig för störningarna ska hyresvärden underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten finns. Anledningen till att socialnämnden kopplas in är för att de ska få reda på att en hyresgäst riskerar att förlora sin bostad. De kan då komma att erbjuda hjälp beroende på omständigheterna. Även om det inte är möjligt att vidta åtgärder är det bra att socialnämnden får reda på̊ att en hyresgäst riskerar att förlora sin bostad.

Vad ska underrättelsen innehålla?

  • Hyresgästens fullständiga namn.
  • Att en viss hyresgäst är ansvarig för störningarna.
  • Information om vilken lägenhet det gäller.
  • Vilka störningar som har förekommit.

Underrättelsen anses vara lämnad först när den skickats till socialnämnden i rekommenderat brev. Särskilt allvarliga störningar kan leda till omedelbar uppsägning. I särskilda fall kan hyresvärden säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. Det gäller när störningarna är särskilt allvarliga eller omfattade. Dit räknas bland annat allvarlig brottslighet i samband med boende, hot mot granne eller hyresvärd. Även störningar i samband med omfattande drogmissbruk eller psykisk sjukdom räknas som särskilt allvarliga fall. Hyresvärden behöver alltså inte ge vare sig tillsägelse eller underrätta socialnämnden före uppsägning vid sådana tillfällen.

Mer information

Vill du ha mer info kan du som medlem alltid kontakta oss på Hyresgäst­föreningen.

 

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies