Trumpet

Hur höga ljud är normalt i en lägenhet?

Du ska inte behöva stå ut med oljud på kvällar och nätter. Det finns bestämmelser kring hur hög ljudstyrkan får vara. Här kan du läsa vad du kan göra om du misstänker att ljuden är för höga i din lägenhet.

Lyhörd lägenhet - en hälsorisk

Att bo i ett lyhörd lägenhet kan vara väldigt påfrestande. Det finns flera ljud som kan orsaka obehag och även betraktas som en hälsorisk för dig som hyresgäst. 

Vad är ett störande ljud?

Exempel på störande ljud kan vara från omgivande trafik såsom biltrafik men också spår- och flygtrafik, eller från renoveringar och nybyggnationer. Störande ljud kan även orsakas av dina grannar. Det finns inga uttryckliga regler i hyesreslagen angående ljudnivåer i en bostad. Däremot har hyresvärden ett ansvar att säkerställa att det inte är för höga ljudnivåer i lägenheterna.

När ska det vara tyst i lägenheten?

De allra flesta hyresvärdar har trivselregel som de vill att hyresgästerna ska förhålla sig till. Dessa regler reglerar ofta vilka tider det är extra viktigt att det är tyst i ett flerfamiljshus. Det finns dock ingenting i hyreslagen som säger när det måste vara tyst. Utgångsregeln är att du aldrig ska behöva bli störd, oavsett vilken tid på dygnet det är. Dagtid har de flesta en större acceptans mot ljud än nattetid. Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du blir störd av högljudda grannar.

Riktvärden - Vad räknas som buller inomhus?

Som vägledning till bedömningen om lägenheten ska anses fullt användbar kan man bland annat använda sig av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Ett riktvärde är att för buller inom fastigheter, främst i sovrum och vardagsrum rekommenderar Socialstyrelsen att följande riktvärden inte överskrids: för maximalt ljud (= ljud som är sällan förekommande) är gränsen 45 decibel och för ekvivalent ljud (=ljud som är ofta förekommande) är gränsen 30 decibel.

Vad kan jag göra om jag störs av höga ljud?

Blir du ströd av höga ljud i din lägenhet ska du kontakta din hyresvärd och be att ljudnivån uppmäts för att se om den ligger över gränsen. Om hyresvärden inte agerar kan du kontakta miljökontoret i din kommun.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.