Fyra personer står och ler i en dörröppning på en fest.

Får jag ha fest och spela musik i min lägenhet?

Hur ofta får du anordna fester hemma i din lägenhet? Hur hög får musiken vara på dagarna och kvällarna? Svaren verkar vara olika beroende på vem man frågar- men finns det egentligen några tydliga regler?

Du får använda lägenheten på ett normalt sätt

Som hyresgäst får du alltså både spela musik och ha fest ibland. Det finns inga tydliga regler för hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik. 

Meddela grannarna innan du har fest

Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten.​ Om du ska ha fest bör du tala om det för dina grannar i god tid, så  de är förberedda. Då är chansen större att de har överseende med att det låter lite extra just den kvällen. Använd ditt goda omdöme och ta hänsyn till att du bor nära andra människor. 

Om en granne stör

Om du blir störd av dina grannar kan du börja med att prata med grannarna. De kanske inte ens är medvetna om att de stör dig. Om ni inte kan komma överens ska du ta upp frågan med hyresvärden.

Hjälper inte en felanmälan till hyresvärden kan du göra en ansökan till hyresnämnden. Men diskutera med Hyresgäst­föreningen först! Vi kan hjälpa dig att göra en bedömning om störningarna är så allvarliga att du har möjlighet till framgång. 

Vid allvarliga störningar

Hyresnämnden kan besluta att värden ska göra något åt störningarna. Det gäller dock bara om störningarna är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. I alla sådana här fall är det viktigt att kunna bevisa hur allvarliga störningarna är. Ett tips är att anteckna varje gång du har blivit störd så att det finns en klar bild över störningarnas omfattning. Skriv upp datum, veckodag, klockslag och hur länge störningen pågår. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies