Tre personer målar om

Viktigt att veta när du flyttar till lägenhet

Om du aldrig har bott i en hyreslägenhet tidigare kan det vara bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har som hyresgäst. Du behöver också veta vad din hyresvärd får och inte får göra. På den här sidan listar vi det viktigaste.

Du har rätt till ett skriftligt hyreskontrakt

När du flyttar till din första hyresrätt är det absolut viktigaste att du får ett skriftligt hyreskontrakt. Du behöver även få en kopia på besiktningsprotokollet från den besiktning som gjordes när den tidigare hyresgästen flyttade ut. 

Tips vid flytt:

Ditt hyreskontrakt 

När du hyr en lägenhet är det viktigt att du tecknar ett skriftligt hyreskontrakt. Det har du rätt till enligt hyreslagen. I princip gäller även ett muntligt avtal men skulle det bli diskussion om vad som är överenskommet är det säkrast att ha ett skriftligt avtal. Annars står ord mot ord.

Din hyra 

De flesta hyrorna förhandlas genom kollektiva förhandlingar mellan Hyresgäst­föreningen och hyresvärden. Tänk på att betala din hyra i tid. Normalt sett skickar hyresvärden ut hyresavier till alla hyresgäster, men du är skyldig att betala hyran i tid även om du inte fått någon hyresavi. 

Inflyttning 

Du har rätt att flytta in klockan tolv den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller annan helgdag är det första vardagen därefter som gäller som inflyttningsdag.  

Lägenhetens skick 

Det är viktigt att hyresvärden har besiktigat lägenheten innan du flyttar in- dock finns det inget lagkrav på att en besiktning ska ske. Be om att få en kopia på besiktningsprotokollet. Anmäl till hyresvärden om det finns skador i lägenheten som inte står med i protokollet. Du ska inte behöva stå för skador som en tidigare hyresgäst har vållat. Du har även rätt att kräva att lägenheten ska vara städad när du flyttar in. 

Underhåll av lägenheten  

En härlig sak med att vara hyresgäst är att din hyresvärd är skyldig att ta hand om det löpande underhållet av lägenheten som till exempel målning och tapetsering. Som hyresgäst har du ansvaret att vårda lägenheten och ersätta eventuella skador som du vållar under din hyrestid. Om en skada uppstår, till exempel en vattenläcka, måste du informera hyresvärden på en gång. 

Måla om hyreslägenheten

Du får naturligtvis sätta din egen prägel på lägenheten. Du kan måla och tapetsera så länge det är proffsigt gjort och inte för extrema färger. Däremot får du inte ändra planlösningen eller flytta på fast inredning, som en diskmaskin. Hör med värden om du vill göra större förändringar. 

Ansvar för lägenheten – inneboende och störning 

Du får ha inneboende och kan bli sambo utan att fråga hyresvärden, men du ansvarar alltid för att du och dina besökare inte stör grannarna. Ha gärna fest och spela musik men tänk på grannarna. Det finns inga konkreta regler för hur länge man får ha fest eller exakt hur högt man får spela. Prata med grannarna. Det de tycker är okej, är okej helt enkelt. 

Får hyresvärden gå in? 

Hyresvärden kan ha en reservnyckel till din lägenhet men får inte gå in oanmäld. Detta gäller naturligtvis inte om det är en nödsituation. Som hyresgäst är du skyldig att låta hyresvärden få tillträde till lägenheten för vissa ändamål. Det kan till exempel gälla: 

  • Nödvändig tillsyn (exempelvis för planering av reparationer) 
  • Brådskande arbete 
  • Reparationer (hyresvärden ska enligt hyreslagen meddela dig minst en månad i förväg) 
  • Visning av lägenheten på lämplig tid om den är ledig för uthyrning (du behöver själv inte vara med på visningen)

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.