vattenkran radon
Unsplash

Radon – vem har ansvaret och hur mäts radonhalten?

Radon är en gas som kan vara skadlig för hälsan om halterna blir för höga. Om du misstänker att det finns radon i din lägenhet är det bäst att kolla upp det. Här förklarar vi vart du ska vända dig och vem som bär det yttersta ansvaret.

Vad är radon?

Radon är en färglös, luktfri och radioaktiv gas som bildas naturligt i marken och berggrunden. Det kan tränga in i byggnader och utgör en hälsorisk när den andas in under längre perioder. Radon utgör en hälsorisk när den andas in under längre perioder, eftersom den kan skada lungorna och öka risken för lungcancer. 

Hyresvärden har ett ansvar för inomhusmiljön

Hyresvärden är ansvarig för att radonhalterna inte är för höga i din lägenhet. Om du misstänker att det finns radon i din lägenhet kan du prata med värden och begära att få information om det gjorts några mätningar tidigare, och om det finns radon i huset. Läs mer om radon på Boverkets webbplats.

Hur mäter man radon?

Radonhalt mäts i becquerel (Bq), en måttenhet för radioaktivitet. Det är enkelt att mäta radonhalten inomhus. Det gör man genom att lägga ut en speciell plastdosa i lägenheten, enligt instruktionerna till dosan. Dosan ska ligga kvar i minst två månader under vinterhalvåret, från oktober till april. Därefter skickar man dosan på analys och får besked om årsmedelvärdet. 
 
Om man gör en kortare mätning än två månader kan man inte lita helt på resultatet. Då ger mätningen bara en viss indikation på radonhalten. En radondosa kostar cirka 600 kronor. Då ingår analysen. Många kommuner erbjuder gratis radonmätning eller mätning till ett reducerat pris. Kontakta miljökontoret i din kommun för mer information. 

Vilka gränsvärden gäller för radon?

Gränsvärdet för radonhalten inomhus är 200 Bq per kubikmeter luft. Om radonhalten överskrider gränsvärdena kan du kräva att hyresvärden åtgärdar det. 

Det här kan du göra om du är orolig för radonvärden

  • Prata med värden om du har misstankar om radon. 
  • Kontakta miljökontoret – en del kommuner erbjuder gratis mätning. 
  • Kräv att värden åtgärdar radonhalten om den överskrider gränsvärdet. 
  • Kontakta oss på Hyresgäst­föreningen om hyresvärden inte vill lämna ut information, vägrar att göra mätningar eller vidta åtgärder. Vi ger dig råd hur du går vidare.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.