Nummer 32 på en tegelvägg
Hence the boom/Unsplash

Har jag rätt till ett förråd?

Ibland verkar principen ”först till kvarn” råda när det gäller förrådsutrymmen. Vissa hyresgäster kanske har flera förråd, och andra inget alls. Men vad gäller egentligen - har du rätt att kräva ett förråd från din hyresvärd?

​Du har rätt till förrådsutrymme

Utgångspunkten är att du har rätt till ett förrådsutrymme, detta bestäms av hyreslagen. Utrymmet kan vara antingen i form av ett separat förråd i källare eller på vind men det kan även vara en klädkammare.  

Inga regler om storlek på förråd

Det finns ingen bestämmelse om hur stort förrådet ska vara men det måste kunna kallas för just förråd. För nyproducerade bostäder finns riktlinjer om att förråd bör vara minst 1 kvadratmeter per person som förväntas bo i lägenheten när bygglov söks. Det spelar alltså ingen roll hur många personer som faktiskt bor i lägenheten, utan hur många personer bostaden är planerad för.

Förrådsutrymmet ska gå att använda

Förrådsutrymmet ska vara fullt brukbart. Det innebär enkelt uttryckt att dörrar, väggar, golv, tak, belysning och eventuella lås ska vara fullt fungerande. Det finns inga krav på att förråd måste ha till exempelvis stålgaller eller en viss typ av lås.

Kontakta din hyresvärd

Om du saknar förråd, anser att ditt förrådsutrymme inte kan räknas som förråd eller upplever brister gällande ditt förråd, ska du börja med att ta kontakt med din hyresvärd. Tillsammans kan ni försöka hitta en lösning kring förrådsfrågan. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.