tom plånbok
iStock

Inkomstkrav hyresrätt

För att säkerställa att hyresgästen kan betala sin hyra varje månad brukar hyresvärden ange ett inkomstkrav för att tilldelas ett hyreskontrakt. Hur högt kravet på inkomst är i förhållande till hyran varierar mellan olika hyresvärdar. Hyresgäst­föreningens ståndpunkt är att inkomstkravet ska vara så lågt som möjligt.

Vad innebär inkomstkrav?

Sökande till hyresrätt ska kunna klara hyran och ha pengar kvar att leva för. För att en hyresgäst ska bli godkänd krävs det att den sökandes inkomst står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

Vad är en tillräcklig inkomst?

Hur beräknas vad som är en tillräcklig inkomst? Ett exempel är Stockholms bostadsförmedling som för år 2022 har fastställt att för en ensamstående vuxen är beloppet man ska ha kvar 5 157 kr och vid sammanräknad inkomst är det 8 520 kr. Vid sammanräkning av inkomst behöver huvudsökande uppnå minst 4 260 kr, medboende behöver uppfylla resterande belopp.

För att få sammanräkna sin inkomst med medboendes inkomst, måste medboende varit skriven på samma adress som huvudsökande i minst tolv månader. Alternativet är att säga upp nuvarande tillsvidarehyresavtal, eller sälja sitt nuvarande ägande. En beräkningsmodell som också tillämpas är att hyran inte får vara högre än 30 procent av lönen före skatt, eller 40 procent av studiemedel, pension eller bidrag.

En sökande ska kunna visa tillräcklig inkomst för de kommande sex månaderna alternativt sex månaders historik med tillräcklig inkomst. Dessutom ska inkomsten kunna styrkas med anställningsbevis/intyg, historik från bankkonto eller lönespecifikation.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studiebidrag, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa, pension eller motsvarande.

Hur stor andel av inkomsten går till hyran?

I snitt går cirka 27 procent av hushållens disponibla inkomst till att betala hyran. Andelen av inkomsten som går till boendet har minskat sedan början av 2000-talet, men skillnaderna är stora mellan upplåtelseformerna, för hushåll i bostadsrätt är motsvarande siffra 20 procent och för villaägare 16 procent. Statistik från SCB visar att hyresgästen också betalar mest per månad när man jämför bostäder av liknande storlek.

Avkall på inkomstkravet

Sökande till ungdomslägenhet kan godkännas utan att uppfylla inkomstkravet med kompletterande borgen. Sökande behöver då kunna uppvisa att minst 1 719 kr återstår per månad efter att hyran är betald. Ett annat sätt att ge avkall på inkomstkravet är att lämna en hyresdeposition om den löpande inkomsten är låg. Om den sökande har kapital (till exempel från försäljning av villa eller bostadsrätt) räknas ett fiktivt/teoretiskt bostadstillägg ut. Om pensionen plus det beräknade bostadstillägget uppfyller inkomstvillkoret godkänns hyresgästens inkomst under förutsättning att en deposition på sex månaders hyra betalas in.

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om inkomstkrav?

Hyresgäst­föreningens ståndpunkt är, ju generösare inkomstkrav desto bättre. Vi tycker att inkomstkravet allra helst ska slopas helt, eller så ska inkomstkravet åtminstone vara så lågt att hyresgästen ska ha en inkomst motsvarande existensminimum efter att hyran är betald. Vi anser även att alla inkomster ska räknas, inte bara lönen.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.