Umeå by night
Fredrik Larsson, Visit Umeå

Umeå bostadskö

Hyresgäst­föreningen är inte en bostadskö, däremot kan vi ge dig information och stöttning när du söker bostad. I Umeå finns ingen gemensam bostadskö för både privata och allmännyttiga bostäder. Det kommunala bostadsbolaget Bostaden och många privata hyresvärdar har egna bostadsköer.

Att ställa sig i kö hos den kommunala hyresvärden Bostaden är gratis. Du kan du registrera dig redan som 16-åring, men för att få ett hyreskontrakt behöver du ha fyllt 18 år. Den kortaste genomsnittliga kötiden under 2020 var tre år. Är du mellan 18 och 25 år kan du söka en av Bostadens 400 ungdomslägenheter. Kommunen har beslutat att 10 procent av alla planerade nya bostäder ska öronmärkas till ungdomar.

Ställ dig i fastighetsbolaget Bostadens bostadskö här

OBS. Du kan inte få bostad via Hyresgäst­föreningen

Observera att Hyresgäst­föreningen endast förmedlar information om bostadsköer och tips om hur du hittar en bostad. Vi har ingen egen bostadskö. Du kan inte få en bostad genom ditt medlemskap i Hyresgäst­föreningen.

Bli medlem när du hittat hem!

När du hittat en hyresrätt att flytta in i kan du bli medlem hos oss i Hyresgäst­föreningen. Vi finns till för alla som bor i hyresrätt och är med och förhandlar om hyror, hjälper dig med juridisk rådgivning och står på din sida när du är i konflikt med din hyresvärd. Vi stöttar även andra samarbeten som finns till för att öka tryggheten i ditt närområde genom nattvandrare och grannsamverkansprojekt. Bor du i hyresrätt och vill vara med och göra skillnad? Bli medlem redan idag!