Norrköping Spårvagn Höst
Andreas Åsenheim/Norrköpings kommun Creative Commons

Norrköping bostadskö

Hyresgäst­föreningen är inte en bostadskö, däremot kan vi ge dig information och stöttning när du söker bostad. Den största hyresvärden i Norrköping är kommunala Hyresbostäder med cirka 9 800 lägenheter. Här kan du kostnadsfritt ställa dig i bostadskön. Norrköping har ingen gemensam bostadskö för kommunala och privata hyresvärdar.

Du behöver vara 16 år för att ställa dig i bostadskön hos kommunala Hyrebostäder men kan inte få en lägenhet förrän du fyllt 18 år. Är du mellan 18 och 24 år kan du söka öronmärkta bostäder för unga, så kallade Unga hem. Hyresbostäder har även avsatt särskilda lägenheter för dig över 65 år, som de kallar Plusboende.

Hyresbostäder har en särskild fördelningsprincip utöver kötiden som kallas BoLotto som avser ett mindre antal lägenheter som av olika skäl snabbt blir tillgängliga och ofta har kort datum till inflyttning. Dessa lägenheter publiceras på webbplatsen under minst 24 timmar och systemet sköter sedan automatiskt en slumpvis dragning bland dem som sökt lägenheten. För nyproduktion fördelas lägenheterna till 75 procent av lottning och 25 procent genom vanliga kösystemet.

Ställ dig i Norrköpings Hyresbostäders bostadskö här

OBS. Du kan inte få bostad via Hyresgäst­föreningen

Observera att Hyresgäst­föreningen endast förmedlar information om bostadsköer och tips om hur du hittar en bostad. Vi har ingen egen bostadskö. Du kan inte få en bostad genom ditt medlemskap i Hyresgäst­föreningen.

Bli medlem när du hittat hem!

När du hittat en hyresrätt att flytta in i kan du bli medlem hos oss i Hyresgäst­föreningen. Vi finns till för alla som bor i hyresrätt och är med och förhandlar om hyror, hjälper dig med juridisk rådgivning och står på din sida när du är i konflikt med din hyresvärd. Vi stöttar även andra samarbeten som finns till för att öka tryggheten i ditt närområde genom nattvandrare och grannsamverkansprojekt. Bor du i hyresrätt och vill vara med och göra skillnad? Bli medlem redan idag!